Personalizuotas kaupiamasis vertinimas – raktas į mokinio tobulėjimą

//Personalizuotas kaupiamasis vertinimas – raktas į mokinio tobulėjimą

Personalizuotas kaupiamasis vertinimas – raktas į mokinio tobulėjimą

Teksto autorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ona. 

Mūsų gimnazijoje kiekvienas vaikas vertinamas kaip individualybė, todėl mokytojams yra labai svarbus kiekvieno mokinio asmeninis augimas ir tobulėjimas. Mes, mokytojai, stengiamės kuo anksčiau identifikuoti galimas problemines sritis ir suteikti individualią pagalbą. 

Kaip tai vyksta mūsų mokykloje? 

Gimnazija yra priėmusi bendrą individualios pažangos vertinimo sistemą, kuri padeda mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie vertinimo sistemos kūrimo, pristatydama savo personalizuoto kaupiamojo vertinimo modelį, kurį dabar naudoja ir mano kolegos. 

Man visada buvo ir yra svarbu padėti kiekvienam mokiniui tobulėti, pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Tam, kad mokinys sektų ir fiksuotų savo pažangą, kiekvienam mokiniui sukūriau „Mano sėkmės lapą“, kurio pagrindu vėliau gimnazijoje atsirado „Sėkmės dienoraštis“.  

Įsivertinimas ir asmeninių tikslų kėlimas – bendradarbiauja mokinys ir mokytojas 

Pirmiausia, „Sėkmės dienoraštis“ labai greitai parodo, ką mokinys jau suprato ir geba panaudoti, ko dar negeba, skatina mokinius mokytis analizuoti savo pasiekimus ir mokymosi spragas, lyginti dabartinius pasiekimus su ankstesniais ir kelti sau vis aukštesnius tikslus. 

Mokytojui šis įrankis leidžia nuolat vertinti mokinį ugdymo proceso metu, įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.  

Personalizacija anglų kalbos dalyke 

Anglų kalbos pamokose kaupiamuoju vertinimu vertinu visas keturias kalbinės veiklos sritis, t. y. klausymą, skaitymą, kalbėjimą ir rašymą. Tai padeda mokiniui tiksliai įsivardinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses kiekvienoje srityje.  

Siekdama, kad mokiniai dažniau patirtų sėkmę, galėtų visapusiškai atsiskleisti ir parodyti tai, ką išmoko, naudoju įvairius metodus, pateikiu skirtingų tipų užduočių. Mokiniai dirba individualiai, porose, grupėse, padeda vieni kitiems.  

Taip pat pateikiu užduočių, reikalaujančių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo. Mokiniai kuria plakatus, filmukus, televizijos laidas ir juos pristato klasei. Gaudamas įvairių užduočių, mokinys randa sritį, kurioje jis jaučiasi stiprus, geba puikiai atlikti užduotį. Tai kelia mokinio pasitikėjimą savimi, motyvaciją ir norą tobulėti. 

Atlikus ir įvertinus bet kokią užduotį, būtinas grįžtamasis ryšys, kuris visada yra palaikantis mokinį. Nuolat skatinu mokinius pasitikėti savo jėgomis, siekti vis aukštesnių ugdymosi rezultatų.  

Koks turi būti grįžtamasis ryšys? 

Grįžtamasis ryšys yra abipusis veiksmas ir jis yra įmanomas tik tada, kai yra geras emocinis ryšys tarp mokinių ir mokytojo. Kai klasėje vyrauja pasitikėjimas, pagarba mokiniui, tada mokiniai nebijo suklysti, klausti, sulaukti ne tik mokytojo, bet ir draugų konstruktyvių pastabų apie jų atliktus darbus. Tokiu būdu kiekvienas mokinys žino, ką savo darbuose gali tobulinti, gauna patarimą, kaip tai daryti. Visa tai leidžia mokiniui labiau pasitikėti savo jėgomis, kyla jo savivertė, jis drąsiau imasi sudėtingesnių užduočių.  

Galiausiai, personalizuotas kaupiamasis vertinimas skatina mokinį kritiškai mąstyti, mokytis iš savo klaidų, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir, keliant sau vis aukštesnius tikslus, pasiekti maksimalių ugdymosi rezultatų. 

Mokytoja Onutė gimnazijoje dirba 25 metus. Tai labai aukštos kvalifikacijos specialistė, mylima mokinių, vertinama kolegų ir tėvų. Gimnazija didžiuojasi, kad čia dirba tokie mokytojai kaip Onutė. Susitikti savo kelyje tokį mokytoją mokiniui yra didžiulė sėkmė“, – kartą pasakė atsisveikindami abiturientai.  

2020-11-05T15:30:42+02:00 5 lapkričio, 2020|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|