Gimnazijos prioritetai

1. Šiuolaikiškas ugdymo proceso organizavimas.
2. Socialinis, psichologinis, emocinis, intelektinis, dvasinis bendruomenės tobulėjimas.
3. Moderni, nuolat atsinaujinanti gimnazijos ugdymo aplinka.
4. Naujos pedagoginių kompetencijų tobulinimo formos.
5. Gerosios patirties sklaida.
6. Pasididžiavimas priklausymu savo gimnazijos bendruomenei.

Vizija

Moderni gimnazija, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą ir maksimaliai atskleidžianti individualius vaiko gebėjimus, ugdanti aukštos dvasinės kultūros asmenybę, tampanti naujausių pedagoginių idėjų ir iniciatyvų bei gerosios patirties sklaidos centru.

Misija

„SAULĖS“ privati gimnazija teikia kokybišką bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo įvairiapusišką neformalųjį ugdymą, dirba pagal individualų ugdymo planą, sudaro sąlygas pasirengti studijoms šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Ugdo aukšto emocinio intelekto žmogų, gebantį atsakingai elgtis su savimi ir kitais, imtis iniciatyvos, dirbti kūrybingai ir bendradarbiaujant, trokštantį toliau mokytis ir tobulėti. Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, pastebintys ir ugdantys kiekvieno gebėjimus, kuriantys nuoširdžius ir demokratiškus santykius su bendruomene.

Filosofija

Sapere aude! (Siek išminties!). Imanuelis Kantas

Gimnazijos himnas

Vaivos juosta

Bangos skalaus tuščią jūros krantą,
Ir padūkęs aidas juoko nekartos.
Būna, kad mes draugo nesuprantam,
Galim susipykti – nežinia dėl ko.

Saule, pro lietų virš tamsių bangų,
Tieski Vaivos juostą tarp dviejų krantų.
Juostą kaip tiltą, nuostabių spalvų.
Ir sugriauki sieną, sieną tarp draugų.

Kaip gintarai smėlyje pabirę
Mes visi panašūs ir skirtingi mes.
Būsi šalia ar už šimto mylių,
Tiltas vaivorinis pas tave nuves.

Saule, pro lietų virš tamsių bangų,
Tieski Vaivos juostą tarp dviejų krantų.
Juostą kaip tiltą, nuostabių spalvų.
Ir sugriauki sieną, sieną tarp draugų.

(Muzika G.Abariaus,
žodžiai G.Mackevičiaus)

Gimnazijos ženklas