Ugdymo procesas ir atostogų grafikai

2023-2024 m. m. mokinių atostogų grafikas (imtinai)

Rudens atostogos: 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos: 2024 m. vasario 19 – 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos: 2024 m. balandžio 2 – 5 d.

2023-2024 m. m. ugdymo procesas baigiasi:

  • Priešmokyklinė gr. – 4 kl. – 2024 m. birželio 7 d. Mokosi 35 savaites.
  • 5 – 8 kl. ir IG – IIG kl. – 2024 m. birželio 21 d. Mokosi 37 savaites.
  • IIIG kl. – 2024 m. birželio 14 d. Mokosi 36 savaites.
  • IVG kl. – 2024 m. gegužės 31 d. Mokosi 34 savaites.

PRADINIS UGDYMAS

Pusmečiai pradinėje:
I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 29 d. – birželio 7 d.

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

Pusmečiai 5 – 8 kl. ir IG – IIG kl.:
I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 29 d. – birželio 21 d.
Pusmečiai IIIG kl.:
I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 29 d. – birželio 14 d.
Pusmečiai IVG kl.:
I pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 26 d.
II pusmetis: 2024 m. sausio 29 d. – gegužės 31 d.