Ugdymo procesas ir atostogų grafikai

2022-2023 m. m. atostogų grafikas (imtinai)

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Papildomos atostogos 4G klasei   2023 m. balandžio 17 d.

2022-2023 m. m. ugdymo procesas baigiasi

Priešmokyklinė gr. –  4 kl. – birželio 5 d.  + edukacijų dienos per m. m. ir birželį. Mokosi 35 savaites.

5-2G klasės –  birželio 16 d. + privalomos edukacijų dienos. Mokslo metai baigiasi birželio 23 d. Mokosi 37 savaites.

3G klasė –  birželio 12 d. + privalomos edukacijų dienos. Mokslo metai baigiasi birželio 16 d. Mokosi 36 savaites.

 

4G klasė – gegužės 26 d. + edukacijų dienos per m. m. Mokosi 34 savaites.


PRADINIS UGDYMAS

Pusmečių laikas  (imtinai) priešmokyklinei ir 1-4 klasėms:

I pusmetis  09-01 iki 01-20

II pusmetis 01-23 iki 06-05

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

Pusmečių laikas (imtinai) 5-8, 1G-2G  ir 3G-4G klasėms:

I pusmetis 5-8, 1G-2G ir 3G-4G klasėms

09-01 iki 01-20

II pusmetis  5-8 ir 1G-2G     II pusmetis 3G       II pusmetis 4G

01-23 iki 06-16                  01-23 iki 06-12        01-23 iki 05-26