Ugdymo procesas ir atostogų grafikai

2024 – 2025 m. m. mokinių atostogų grafikas (imtinai):
Rudens atostogos: 2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos: 2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos: 2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 25 d.
2024 – 2025 m. m. ugdymo procesas baigiasi:
Priešmokyklinė gr. – 4 kl. – 2025 m. birželio 12 d. Mokosi 35 savaites.
5 – 8 kl. ir IG – IIG kl. – 2025 m. birželio 20 d. Mokosi 37 savaites.
IIIG kl. – 2025 m. birželio 13 d. Mokosi 36 savaites.
IVG kl. – 2025 m. gegužės 23 d. Mokosi 34 savaites.

PRADINIS UGDYMAS

Pusmečiai pradinėje:
I pusmetis: 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 31 d.
II pusmetis: 2025 m. vasario 3 d. – 2025 m. birželio 12 d.

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

Pusmečiai 5 – 8 kl. ir IG – IIG kl.:
I pusmetis: 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 31 d.
II pusmetis: 2025 m. vasario 3 d. – 2025 m. birželio 20 d.
Pusmečiai IIIG kl.:
I pusmetis: 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 31 d.
II pusmetis: 2025 m. vasario 3 d. – 2025 m. birželio 13 d.
Pusmečiai IVG kl.:
I pusmetis: 2024 m. rugsėjo 2 d. – 2025 m. sausio 31 d.
II pusmetis: 2025 m. vasario 3 d. – 2025 m. gegužės 23 d.

Maitinimas

PIRMOS SAVAITĖS MENIU

Meniu 1sav 23-24m.m.

ANTROS SAVAITĖS MENIU

Meniu 2sav23-24m.m.

TREČIOS SAVAITĖS MENIU

Meniu 3sav23-24m.m..