„Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 2014-2015

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Ugdymo plėtotės centras iš 180 pateikusių paraiškas mokyklų atrinko dalyvauti projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ 60 mokyklų komandų tarp jų ir mūsų gimnazijos komandą, kurią sudarė pavaduotoja Neringa Urbonavičienė, mokytojos: Vaida Kuzmickaitė (etika), Jovita Pinčiuvienė (lietuvių k.), Aušra Pačkauskienė (istorija), Nijolė Pilipavičienė (geografija).

Projektas siekia sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (MIR) ugdymui, jį integruojant į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą. Remiamasi geriausia Šiaurės šalių patirtimi, sukuriant pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis šioje srityje.

Projekte dalyvaujančioms mokyklų komandoms pristatyta metodinė medžiaga, kurią jos išbandys savo mokyklose ir teiks grįžtamąjį ryšį.

Daugiau apie projektą

Projektas „TOC FOR EDUCATION” 2011-2012

Gimnazijoje vyko Vilniaus miesto verslininkų konfederacijos projektas „TOC For Education“ , kurio vykdytoja gimnazijoje buvo pavaduotoja Neringa Urbonavičienė. Įvairių mokyklų mokytojai gavo sertifikatus, liudijančius, kad dalyvis sėkmingai išklausė 120 val. mokymo ,,TOC For Education“ metodikos programą ir atliko savarankiškas praktines užduotis bei sėkmingai išlaikė egzaminą. Norime pasidžiaugti, kad iš 30 dalyvių, baigusių mokymus, daugiausia taškų surinko mūsų gimnazijos mokytojai – Evelina Aukštuolienė, Ingrida Kapočienė ir Neringa Urbonavičienė.

Norime pastebėti, kad 1-10 kl. mokiniai turėjo galimybę susipažinti su šios metodikos įrankiais ir praktiškai bandė pritaikyti ambicinio tikslo modelį karjeros planavimui.

Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms” 2011-2012

„Saulės“ privati gimnazija dalyvavo projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“. Projekto veiklą gimnazijoje iniciavo ir organizavo pavaduotoja Neringa Urbonavičienė. Saviugdos pamokų metu vyko meninės kūrybos pamokos, kurias vedė įvairių šakų menininkai: architektai, rašytojai, kompozitoriai, dailininkai, fotomenininkai, kinematografininkai…

Svečiavosi menininkų, aktorių , grupė, kuri parodė netradicinę pamoką, remiantis J. Biliūno tekstais – ,,Tėvų ir vaikų santykių raida”. Gerbiami teatro meno kūrėjai Algimantas Butvilas, Vaiva Mainelytė ir Ramutis Rimeikis ne tik vaidino scenas iš įvairių J. Biliūno kūrybos epizodų, bet kartu ir kalbėjo apie šių dienų kasdienybę, jautriai paliesdami šią aktualią susvetimėjimo, kartų kaitos ir artimųjų temą. Mūsų gimnazijos mokiniai svečiavosi įžymaus dailininko Aleksandro Vozbino dirbtuvėse…