Priešmokyklinėje ir pradinėse klasėse:

1 pamoka 8.40–9.25

2 pamoka 9.35–10.20

3 pamoka 10.30–11.15

4 pamoka 11.25–12.10

5 pamoka 12.30–13.15

6 pamoka 13.35–14.20

7 pamoka 14.30–15.15

8 pamoka 15.30–16.15

5-8 ir I-IVG klasėse:

0 pamoka  8.00 – 8.45

1 pamoka  8.50 – 9.35

2 pamoka  9.45 – 10.30

3 pamoka  10.40 – 11.25

4 pamoka  11.35 – 12.20

5 pamoka  12.30 – 13.15

6 pamoka  13.45 – 14.30

7 pamoka  14.35 – 15.20

8 pamoka  15.25 – 16.10


Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas:

Konsultacijos: …………………………… 8.00–8.35


Pamokų laikas: ………………………..  8.40-13.15


Būrelių laikas: ………………………… 13.30-15.15


Pavakariai: …………………………….. 15.15-15.30


Namų darbų ruoša: ………………… 15.30-17.30


Laisvalaikis: …………………………… 17.30-18.30


Pradinė mokykla penktadieniais dirba iki 18.00


Pagrindinis ir vidurinis ugdymas


Pamokų laikas: 8.00-16.10


Būrelių laikas: 7-8 pam.


Jei susidaro pageidaujančių grupė, vyksta pamokų ruoša.