Pamokų laikas:

1 pamoka 8.40–9.25


2 pamoka 9.35–10.20


3 pamoka 10.30–11.15


4 pamoka 11.25–12.10


5 pamoka 12.30–13.15


6 pamoka 13.35–14.20


7 pamoka 14.30–15.15


8 pamoka 15.30–16.15


Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

Konsultacijos: …………………………… 8.00–8.35


Pamokų laikas: ………………………..  8.40-13.15


Būrelių laikas: ………………………… 13.30-15.15


Pavakariai: …………………………….. 15.15-15.30


Namų darbų ruoša: ………………… 15.30-17.30


Laisvalaikis: …………………………… 17.30-18.30


Pradinė mokykla penktadieniais dirba iki 18.00


Pamokų laikas:

0 pamoka 8.00- 8.35
1 pamoka 8.40- 9.25
Pusryčių pertrauka
2 pamoka 9.45- 10.30
3 pamoka 10.40 – 11.25
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.30 – 13.15
Pietų pertrauka
6 pamoka 13.45 – 14.30
7 pamoka 14.35 – 15.20

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Konsultacijos: 8.00–8.35, nuotoliniu būdu po pamokų


Pamokų laikas: 8.40-15.20


Būrelių laikas: 7-8 pam.


Jei susidaro pageidaujančių grupė, vyksta pamokų ruoša.