Mokykliniai projektai

Gimnazijoje kiekvienas mokinys skatinamas 8-4G klasėse paruošti vieną jį dominančio dalyko metinį projektą, kurio temą gali sugalvoti pats arba rinktis iš mokytojo pasiūlytų. Atlikdami metinį projektinį arba metinį kūrybinį darbą mokiniai skatinami:
– išmokti atlikti įdomius tyrimus ir plėsti žinias apie tiriamus objektus,
– įsitraukti į praktinę kūrybinę veiklą,
– bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir savo gimnazijos bendraminčiais,
– patirti atradimo ir kūrybingumo skleidimosi džiaugsmą,
– ugdytis gebėjimą viešai pristatyti atliktą projektą.
Geriausi metiniai projektiniai ir kūrybiniai darbai pristatomi per Mokslo dienos šventę visai bendruomenei ir svečiams, juos atlikę mokiniai nominuojami, o jų darbai saugomi kaip gimnazijos projektinės veiklos metraštis.

Geriausi metų projektiniai darbai