Trumpa „Saulės“ privačios gimnazijos istorija

1994 – 2023 m.

Mūsų gimnazijai jau 30 metų. Norime pasidalinti šio kelio apžvalga. Atsigręžę atgal matome patikrintą ir 100 proc. pasiteisinusią strategiją. Ant šio pagrindo dabar užtikrintai galime toliau kurti modernią, šiuolaikinę gimnaziją.

Užsienio universitetuose studijuojančių ir juos baigusių mūsų abiturientų sėkmė neginčijamai įrodo gimnazijos ugdomojo ir metodologinio potencialo konkurencingumą Europoje ir pasaulyje.

Vengiame ir toliau vengsime nepatikrintų, tik patraukliai skambančių idėjų ar ugdymo turinio neatsakingos kaitos.

Visas naujoves ir inovacijas gimnazijos Metodinė taryba patvirtina tik gerai išanalizavusi ES statistinius duomenis ir pasiremdama Gebenės lygos universitetų patirtimi.

Džiaugiamės, kad esame vertinami kaip patikima ugdymo įstaiga, neeksperimentuojanti su vaikų ateitimi ir prisiimanti atsakomybę už pirmokėlio sėkmę po 12 – kos pas mus praleistų metų.

Mes savo patirtimi įrodėme, kad kiekvienas vaikas geba, tik kiekvienas kitaip. Atrankos nedaranti mūsų gimnazija sudaro sąlygas, kad kiekvienas pasiektų maksimalų individualų rezultatą.

Didžiuojamės, kad gerokai prisidėjome prie savo miesto gerovės ir Lietuvos švietimo kokybės gerinimo:

*1994 m. įkūrėme „Nykštuko“ pradinę mokyklą. Tai buvo Visos dienos mokykla. Tokia mokykla dabar kuriama visoje Lietuvoje.

*1994 m. anglų kalbos pradėjome mokyti nuo 6 metų. Tuo metu tai buvo naujovė. Dabar niekas jau negali nė prisiminti, kada visi Lietuvos pradinukai pradėjo mokytis užsienio kalbos.

*1994 m. pradinėje mokykloje įvedėme dalykinę sistemą.

Šiuo metu tik pavienėse pradinėse mokyklose visus dalykus moko vienas mokytojas.

*1995 m. parengėme informacinių technologijų mokymo programą ir pradėjome šio dalyko dėstymą pradinėje mokykloje.

Dabar tai daroma jau daugumoje Lietuvos pradinių mokyklų, o mes prieš 3 metus įžengėme į kitą etapą. Jau programuojame!

*1998 m. „Nykštuko“ pradinė mokykla išaugo į „Saulės“ pagrindinę mokyklą.

*1999 m. įvedėme privalomus ilgalaikius praktinius tiriamuosius darbus, parengėme tokių darbų atlikimo, aprašymo ir pristatymo metodiką.

Šiuo metu tokius darbus atlieka daugumos mokyklų mokiniai. O ši veikla padeda pasiruošti brandos darbui, kuris tampa VBE dalimi.

*1999 m. papildėme antrosios užsienio kalbos valstybinę programą ir paankstinome jos mokymą.

*2000 m. įvedėme mokinio konsultavimo praktiką šalia pamokinio ugdymo.

Dabar tai vyksta daugumoje Lietuvos mokyklų.

*2000 m. pradėjome nuoseklų papildomą gabių mokinių ugdymą prieš tai išanalizavę Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio patirtį.

Šiuo metu Lietuva visuose dokumentuose labai daug dėmesio skiria gabių vaikų ugdymui, nes mažai tautai tai labai svarbu.

*2002 m. „Saulės“ pagrindinė mokykla pakviesta į Europos privačių mokyklų asociaciją. Mokykla daug bendrauja ir bendradarbiauja su užsienio šalių ugdymo įstaigomis, įsijungė į tarptautinę projektinę veiklą ir mokinių mainų programas.

Mūsų partneris Anglijos prestižinis Kingswood koledžas yra paskyręs vieną kasmetinę  nemokamo mokslo stipendiją geriausiam mūsų mokyklos mokiniui.

*2004 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas suteikė teisę teikti vidurinį išsilavinimą.

*2005 m. surengėme tarptautinę ECNAIS konferenciją Vilniuje. Už naudingą bendradarbiavimą ir konferencijos parengimą mokyklos direktorei Irenai Baranauskienei ir tarptautinių ryšių koordinatorei Vidai Sinkevičienei įteiktos ECNAIS tarybos vardinės padėkos.

*2009 m. mokyklai – 15 metų. Suderinę su Vilniaus savivaldybe pasodinome ąžuolų parką Lūžių teritorijoje.

*2009 m. išorės auditas aukštai įvertino „Saulės“ privačios gimnazijos ugdymo kokybę. Unikaliu pasiekimu auditoriai pripažino realų mokyklos gebėjimą užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį saugumą, mokinių vertybinių nuostatų puoselėjimą, lankstų aktualaus ugdymo turinio pateikimą bei gebėjimą ugdymo procese atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius.

*2010 m. po akreditacijos mokykla tapo gimnazija.

*2014 m. gimnazijoje galutinai įsitvirtino personalizuotas ugdymas ir individualios mokinio pažangos stebėsena. Gimnazijos specialistai sukūrė tokio ugdymo metodologiją.

Dabar dauguma Lietuvos mokyklų tam skiria daug dėmesio.

*2014 m. gimnazijos pedagogų komanda pradėjo kurti integruotas mokinių veiklos programas užsienio mokslo centruose ir didžiuosiuose Europos muziejuose.

Ši naujovė jau irgi aktyviai skinasi kelią Lietuvos mokyklose.

*Džiaugiamės prisidėję prie Geros mokyklos koncepcijos parengimo. Nes kai 2015 m. ji buvo pateikta Lietuvai, „Saulės“ privačioje gimnazijoje ji jau buvo įgyvendinta.

*2015 m. į valstybinius ugdymo planus buvo įtraukti „Saulės“ privačios gimnazijos praktikoje patikrinti teiginiai.

*2016 m. sukurta ir pradėta nuosekliai vykdyti gimnazijos individuali integruota STEAM programa 1-12 kl.

Tai reikalauja ir brangios įrangos, ir aukštos kvalifikacijos specialistų bei kitų intelektinių resursų.

*2014 – 2018 m. savo sukauptą patirtį sudėjome į tris knygas. Jas išleidome ir nemokamai daliname parodose, renginiuose.

*2020 m. antrai užsienio kalbai skyrėme papildomų valandų ir dar kartą peržiūrėjome programą, nes atsižvelgėme į Europos Tarybos 2018 m. gegužės mėn. 22 d. rekomendacijas. Lietuva dar nedaro šiuo klausimu nieko!

*2023 m. didžiuojamės aukšta darbo kultūra, puikiais akademiniais rezultatais, darbščiais mokiniais bei mokytojais, teisingomis moralinėmis vertybėmis besivadovaujančiais tėvais, kurie nuolat dirba kartu su mokytojais mūsų vaikų labui. Tai ir yra didžiausia „Saulės“ gimnazijos sėkmės paslaptis.

Džiaugiamės, kad 1994 m. įkurta mokykla buvo ir yra toliau kuriama ne kaip verslo įmonė! Mes siekiame, kad kokybiškas ugdymas būtų prieinamas kuo didesnei visuomenės daliai. Todėl esame įsteigę stipendijas geriausiems gimnazistams. Mūsų bendruomenei labai svarbios vertybės! Dirbome ir toliau dirbsime Lietuvai. Tai mūsų pareiga ir tikėjimas tėvynės ateitimi.

Irena Baranauskienė
„Saulės“ privačios gimnazijos direktorė ir steigėja

Gimnazija pasižymi

  • Vertybėmis. SĄŽINĖ, GARBĖ, ATSAKOMYBĖ, SUPRATIMAS ir UŽUOJAUTA – tai neturi Lietuvoje išnykti. „Saulės“ gimnazistai šias vertybes nešasi į gyvenimą.

  • Akademiškumu. Svarbu ne tik gerai mokytis, bet dar svarbiau mokėti pasinaudoti tuo, ką išmokai. Čia mokoma būti išmintingu.

  • Geru mikroklimatu. Aiškiai reglamentuota tvarka ir visiems vienodos taisyklės palengvina bendruomenės darbą ir bendravimą.