Naujienos

Plačiau

Svarbi informacija

Ugdymo procesas ir atostogų grafikas

Trumpai apie „Saulės“ privačią gimnaziją

„SAULĖS“ privati gimnazija teikia kokybišką bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo įvairiapusišką neformalųjį ugdymą, dirba pagal individualų ugdymo planą, sudaro sąlygas pasirengti studijoms šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Ugdo aukšto emocinio intelekto žmogų, gebantį atsakingai elgtis su savimi ir kitais, imtis iniciatyvos, dirbti kūrybingai ir bendradarbiaujant, trokštantį toliau mokytis ir tobulėti. Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, pastebintys ir ugdantys kiekvieno gebėjimus, kuriantys nuoširdžius ir demokratiškus santykius su bendruomene.

Plačiau

Vaizdų galerija

Plačiau

Kontaktai

„Saulės“ privati gimnazija
Tel. (8-5) 240 15 46
El. p.: info@saulevilnius.lt
Įmonės kodas – 191672717
sąskaita LT 877044060001058063
AB SEB bankas, kodas 70440

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINĘ IR 1-4 KLASES:
Evelina Aukštuolienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. p. pradine.mokykla@saulevilnius.lt
Tel. +37066580820

PRIĖMIMAS Į 5-8 IR I-IVG KLASES:

Neringa Urbonavičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. p. neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt
Tel. +370 614 49375