Nacionalinis mokymosi pasiekimų vertinimas (NMPP) nuolat teikia įžvalgų apie mokinių mokymosi lygį ir suteikia vertingos informacijos apie ugdymo efektyvumą. Šiemet „Saulės“ privačią gimnaziją džiugina 4 kl. NMPP rezultatai, kurie rodo 14,8 % mokinių matematikos pasiekus aukštesnįjį, o net 85,2 % – pagrindinį pasiekimų lygius. Neturime nei vieno mokinio patenkinamajame pasiekimų lygyje. Geriausiai mūsų mokiniams sekasi skaičiuoti reiškinius, lygtis, nelygybes bei analizuoti statistiką. Aukščiausius rezultatus (89,6 %) pasiekėme matematikos žinių ir supratimo kognityvinių gebėjimų grupėje. 51,3 % mokinių pademonstravo aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

Tuo tarpu skaitymo net 29,6 % mokinių pasiekė aukštesnįjį, o 66,7 % – pagrindinį pasiekimų lygius. Pagal teksto suvokimo gebėjimus išsiskiriame informacijos radimo (76,2 %) ir vertinimo (74,6 %) grupėse. Pagal skaitomo teksto aspektą mūsų mokiniams geriausiai sekasi suvokti nuomones / požiūrius (77,2 %).

Visi šie pasiekimai reiškia tvirtą pagrindą tolimesniam mokymuisi. Tai puikus pavyzdys, kaip pastangos duoda teigiamų rezultatų. Ir toliau skatinsime savo mokinius nuolat tobulėti ir pasiekti dar geresnių rezultatų ateityje.