Tarptautiniai projektai

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Patyriminė STEAM veikla ugdant 14 – 19 m. mokinius“

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. vasario 29 d. VšĮ „Saulės“ privati gimnazija kartu su Schwertstrasse Städt. gimnazija Zolingene (Vokietija) vykdo tarptautinį Erasmus+ projektą Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078335 tema „Patyriminė STEAM veikla ugdant 14 – 19 m. mokinius“.

Projekto tikslai:

 1. Įgyti naujų darbo su STEAM veiklomis kompetencijų ugdant gimnazinių klasių mokinius.
 2. Suteikti galimybę organizacijos darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti ugdymo procesą ir dirbti komandoje integruojant mobilumų metu įgytus įgūdžius.
 3. Sudaryti sąlygas mokiniams išbandyti sėkmingas STEAM veiklas ir įtraukti juos į veiklų planavimo procesus organizacijoje.
 4. Pagerinti komunikavimą vokiečių ir anglų kalbomis.

Projekto rėmuose vykdomas mokytojų darbo stebėjimo ir mokinių trumpalaikio mokymosi Schwertstrasse Städt. gimnazijoje Zolingene vizitai.

Darbo stebėjimo vizite Vokietijos mokykloje, sėkmingai organizuojančioje STEAM veiklas, dalyvavo šeši VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojai. Jo metu projekto dalyviai stebėjo pamokas, neformaliąją veiklą, dalyvavo susitikimuose su priimančiosios organizacijos administracija, metodinėmis grupėmis, bendruomene bei sėmėsi gerosios STEAM veiklų

organizavimo patirties. Vizito metu mokytojai taip pat pristatė turimą VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos ugdymo organizavimo patirtį. Grįžus į Lietuvą projekto komanda parengė ilgalaikių STEAM veiklų planą, kuris bus įtrauktas į būsimų mokslo metų gimnazijos veiklos planą. Pedagogų tarybos posėdžių metu vyko vizito rezultatų pristatymai. Užfiksuoti susitarimai dėl STEAM veiklų organizavimo bus įtraukti į būsimų mokslo metų metodinių grupių planus.

Ruošiantis mokinių trumpalaikiam mokymosi vizitui vyko parengiamasis VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos dviejų mokytojų vizitas. Vizite dalyvavo projekto koordinatorius ir chemijos mokytojas. Parengiamojo vizito metu bus planuojamas šešių VšĮ „Saulės“ gimnazijos mokinių dešimties dienų mokymosi vizitas. Parengiamojo vizito metu projekto dalyviai susipažino su priimančiosios gimnazijos organizuojamomis STEAM veiklomis ir kartu parengė mokinių mokymo planą atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus. Organizuojamų veiklų kalbos – vokiečių ir anglų.

Mokiniams ruošiantis trumpalaikiam mokymosi vizitui, jiems vyko intensyvūs vokiečių kalbos kursai, skirti įvaldyti dalykinį žodyną.

Trumpalaikio mokymosi vizitas metu šeši VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai ir juos lydintis mokytojas dalyvavo Vokietijos Zolingeno miesto Schwertstrasse gimnazijos organizuotame ugdymo procese didžiausią dėmesį skiriant STEAM veikloms kartu su

šios gimnazijos mokiniais ir atliko jiems numatytas užduotis bei dirbo bendradarbiaujant. Pasibaigus mokymuisi mokiniai gavo STEAM ambasadorių pažymėjimus.

Grįžę į VšĮ „Saulės“ privačią gimnaziją mokiniai buvo įtraukti į STEAM veiklų darbo

grupę ir kartu su mokytojais teikė pasiūlymus STEAM veiklų optimizavimui gimnazijoje. Mokiniai įgytas žinias ir patirtį pristatė gimnazijos bendruomenei.

Projekto pabaigoje mobilumuose dalyvavę mokytojai ir mokiniai surengė nuotolinę STEAM konferenciją šalies mokytojams, kurios metu pristatė įgytą patirtį ir pateikė rekomendacijas organizacijoms, ketinančioms pradėti organizuoti ar intensyvinti STEAM veiklas. Konferencijos metu patirtimi dalinosi mokytojai iš 11 Lietuvos mokyklų, o renginį nuotoliniu būdu stebėjo arti 200 dalyvių.

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Hercule“ 

„Saulės“ privati gimnazija nuo 2019 m. rugsėjo – 2021 m. rugpjūčio vykdo tarptautinį projektą „Hercule“, kurio tikslai:

 • ugdyti ir gilinti mokinių supratimą ir žinias apie jų pačių ir kitų šalių nacionalinę kultūrą, jų kultūros paveldą ir kasdienį gyvenimą bei įpročius;
 • įgyti žinių apie tai, kaip imigrantai adaptuojasi vietos (nacionalinėje) kultūroje ir kokie sunkumai jiems kyla, kaip šalies kultūrą veikia emigracija (Lietuvos atveju);
 • sukurti supratimą apie kultūros pritaikymo besikeičiančioje visuomenėje sudėtingumą ir kūrimą;
 • ugdyti supratimą apie būtinybę aktyviai prisidėti prie kultūros paveldo ir jame dalyvauti;
 • suteikti mokiniams žinių apie kitas Europos kultūras, jų išskirtinumą;
 • ugdyti mokinių pasididžiavimą savo kultūra ir kitų kultūrų vertės suvokimą.
 • išmokti bendradarbiauti ir bendrauti, kadangi projekto metu mokiniai ir mokytojai bendraus ne gimtąja, o anglų kalba.

Projekte dalyvauja mokyklos iš šešių šalių:

 • Lietuvos („Saulės“ privati gimnazija);
 • Olandijos (Het Amsterdams Lyceum);
 • Italijos (Liceo Linguistico Internazionale „Grazia Deledda“-FULGIS);
 • Švedijos (Landvetterskolan);
 • Ispanijos (IES Sabinar);
 • Vokietijos (Evangelisches Schulzentrum Michelbach).

Projekto metu 7-9 klasių mokiniai ir jų mokytojai lankosi projekte dalyvaujančiose mokyklose, mokosi kartu su bendraamžiais ir dalinasi savo patirtimi.

Projektas finansuojamas programos Erasmus+ lėšomis.

Mokyklinio ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautinis projektas „Matematika menuose“

Tarpmokyklinis strateginės partnerystės projektas yra daugiašalis projektais, skatinantis aktyvų mokyklų bendradarbiavimą, siekiantis kurti naujoviškas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas.

Šiais metais mūsų gimnazija pradėjo vykdyti tarptautinį dvejų metų trukmės ŠMPF remiamą projektą „Matematika menuose“. Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Kipras, Graikija, Italija ir Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti matematikos mokymą, remiantis menais, taikant naujus metodus ir išteklius, tuo pačiu kelti mokinių motyvaciją mokantis matematikos.

Mūsų gimnazijoje projekto dalyviai lankysis 2017 metų gruodžio mėnesį.

Pirmasis susitikimas

Šiais metais mūsų gimnazija pradėjo vykdyti tarptautinį dvejų metų trukmės ŠMPF remiamą projektą „Matematika menuose“. Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Kipras, Graikija, Italija ir Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti matematikos mokymą, remiantis menais, taikant naujus metodus ir išteklius, tuo pačiu kelti mokinių motyvaciją mokantis matematikos.

Spalio 17-21 d. įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas Lenkijos mieste Czestochowa. Mūsų gimnazijai atstovavo projekto koordinatorė O. Karpavičienė ir technologijų mokytoja D. Luotienė. Susitikimo metu susipažinome su projekto partneriais, pristatėme savo šalis ir mokyklas, patikslinome užduočių vykdymo datas, sukūrėme projekto tinklalapį, susitarėme dėl mokytojų tobulinimosi programų Turkijoje ir Vokietijoje. Mūsų gimnazijoje projekto dalyviai lankysis 2017 metų gruodžio mėnesį.

Antrasis susitikimas

Mūsų gimnazija toliau vykdo tarptautinį dvejų metų trukmės ŠMPF remiamą projektą „Matematika menuose“, kuris prasidėjo 2016 metų rugsėjo mėnesį. Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Kipras, Graikija, Italija ir Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti matematikos mokymą, remiantis menais, taikant naujus metodus ir išteklius, taip pat kelti mokinių motyvaciją mokantis matematikos.

Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su matematikos, technologijų ir dailės mokytojais jau atliko daug įdomių užduočių, kuriomis pasidalino su partnerinių šalių mokyklomis.

Kovo 5-11d. vyko antrasis projekto dalyvių susitikimas Graikijos sostinėje Atėnuose. Mūsų gimnazijai atstovavo projekto koordinatorė O. Karpavičienė ir IT mokytojas G. Sereika. Susitikimo metu dalyvavome mokymuose, kuriuose teoriškai ir praktiškai sužinojome apie Fibonačio skaičių seką ir auksinio pjūvio taikymą Graikijos mene ir architektūroje. Mūsų gimnazijoje projekto dalyviai lankysis 2017 metų gruodžio mėnesį.

Trečiasis susitikimas

Mūsų gimnazija toliau vykdo tarptautinį dvejų metų trukmės ŠMPF remiamą projektą „Matematika menuose“, kuris prasidėjo 2016 metų rugsėjo mėnesį. Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Kipras, Graikija, Italija ir Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti matematikos mokymą, remiantis menais, taikant naujus metodus ir išteklius, taip pat  kelti mokinių motyvaciją mokantis matematikos.

Gegužės 14 -20 dienomis vyko trečiasis projekto dalyvių susitikimas Vokietijos mieste Uberlinge. Gimnazijai atstovavo projekto koordinatorė O. Karpavičienė ir matematikos mokytoja D. Gerbutavičienė. Susitikimo metu susipažinome su Vokietijos švietimo sistema, dalyvavome įvairiuose mokymuose, stebėjome, kokias užduotis, susijusias su šiuo projektu, atliko mokiniai.

Ketvirtasis susitikimas

 

Mūsų gimnazija toliau vykdo tarptautinį dvejų metų trukmės ŠMPF remiamą projektą „Matematika menuose“, kuris prasidėjo 2016 metų rugsėjo mėnesį. Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Kipras, Graikija, Italija ir Turkija. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti matematikos mokymą, remiantis menais, taikant naujus metodus ir išteklius, taip pat  kelti mokinių motyvaciją mokantis matematikos.

Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su matematikos, technologijų ir dailės mokytojais jau atliko daug įdomių užduočių, kuriomis pasidalino su partnerinių šalių mokyklomis.

Spalio 15-21d. vyko jau ketvirtasis projekto dalyvių susitikimas Turkijoje. Lankėmės Konijos „Meram Anadolu Liseli“ liciejuje. Mūsų gimnazijai atstovavo projekto koordinatorė O. Karpavičienė ir matematikos mokytoja D. Buivydaitė. Susitikimo metu dalyvavome mokymuose, kuriuose susipažinome su Turkijos švietimo sistema, naujų technologijų taikymu matematikos ir menų pamokose. Kartu su turkų mokiniais dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose kurdami dailės ir rankdarbių kūrinius taikėme matematinius elementus. Mūsų gimnazijoje projekto dalyviai lankysis 2017 metų gruodžio 11-15 dienomis.

Penktasis susitikimas

 Gruodžio 11-15 dienomis mūsų gimnazijoje lankėsi 18 tarptautinio Erasmus+ projekto „Matematika menuose“ partnerių iš Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Graikijos, Kipro ir Turkijos. Svečiai liko sužavėti mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų organizuotomis veiklomis, estetine gimnazijos aplinka, STEAM programos taikymu ir aukštu mokinių žinių lygiu. Džiaugiamės, kad su užsienio kolegomis galėjome pasidalinti naudinga patirtimi, supažindinti juos su Lietuvos švietimo sistema ir Vilniumi.

Šeštasis susitikimas

Kovo 5-10 dienomis mūsų gimnazijos mokytojai lankėsi šiltojoje Kipro saloje. Šio projekto dalyvė yra viena pradinių klasių mokykla iš sostinės Nikosijos. Tai projekto mokytojų mainų vizitas. Labai buvo įdomu sužinoti Kipro salos istoriją ir esamą politinę situaciją, domėtis jų švietimo sistema ir stebėti mokytojų bei mokinių veiklas.

Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projekte „Skriskime per Europą“ („Flying through Europe“)

„Saulės“ privati gimnazija dalyvauja Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projekte „Skriskime per Europą“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos. Comenius programa yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Comenius mokyklų partnerystė: tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas yra stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Šiame projekte dalyvaujančios šalys: Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Turkija, Bulgarija, Lietuva.

PROJEKTE DALYVAUJANČIOS MOKYKLOS:
1. ASH CE VC PRIMARY SCHOOL YEOVIL UNITED KINGDOM (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)
2. ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE MAISIERES, BELGIUM (BELGIJA)
3. C.E.I.P. LA CANADA FUENLABRADA MADRID, SPAIN (ISPANIJA)
4. ECOLE SAINT ROCH CAMBRAI, FRANCE (PRANCŪZIJA)
5. AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS JUDICE FIALHO PORTIMAO (PORTUGALIJA)
6. SEHIT CESUR IILKOGRETIM OKULU, TURKEY (TURKIJA)
7. 122ND PRIMARY SCHOOL „NIKOLAI LILIEV“ SOFIA, BULGARIA (BULGARIJA)
8. „SAULE“ PRIVATE GYMNASIUM VILNIUS, LITHUANIA (LIETUVA)
Projekto tikslai: Skatinti mokinius tapti aktyviais gamtos mylėtojais. Sudominti mokinius stebėti paukščius. Mokyti bendrauti angliškai.
Projekto trukmė: 2012-2014 m.
Projekto veikla bus įtraukta į mokyklos ugdymo programą: anglų kalba, muzika, gimtoji kalba, IKT, dailė, šokis.
Projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė.

Susitikimas su GBR ambasadore Lietuvoje

Pirmasis susitikimas

Pirmasis Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projekto „Skriskime per Europą“ partnerių susitikimas įvyko Madride. Jame dalyvavo Anglijos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Belgijos ir Lietuvos mokyklų atstovai. Kiekviena šalis pristatė savo mokyklą ir savo šalies paukščius. Į susitikimą buvo pakviesti įžymūs Ispanijos ornitologai, kurie papasakojo apie Ispanijos paukščių migraciją. Buvo aptarta tolesnė projekto veikla. Mokytojos Vida Sinkevičienė ir Loreta Ruzgaitė džiaugėsi gavusios puikią progą dalyvauti šiame susitikime.

Antrasis susitikimas

2013 m. sausio 23 -27 dienomis Anglijoje įvyko antrasis Comenius daugiašalio mokyklų partnerystės projekto ,,Skriskime per Europą‘‘ partnerių susitikimas. Šį kartą jį organizavo Ash Primary School pedagogai. Susitikime dalyvavo 10 mokytojų iš Portugalijos, 4 iš Ispanijos, 4 iš Italijos, 3 iš Turkijos, po 2 pedagogus iš Belgijos, Prancūzijos ir Bulgarijos. Lietuvai atstovavo mūsų gimnazijos mokytojos Vida Sinkevičienė ir Violeta Karvelienė.

Britų mokiniai ir pedagogai puikiai pasiruošė tarptautiniam renginiui. Pirmą dieną svečiai buvo supažindinti su mokykla, mokytojais ir jų auklėtiniais. Mokiniai surengė gražų koncertą, vėliau aprodė klases, supažindino su įvairiomis veiklomis. Po pietų renginio dalyviai vyko į paukščių draustinį, kur stebėjo dideliais pulkais gyvenančių varnėnų elgseną. Tai išties įspūdingas reginys. Antroji susitikimo diena buvo skirta žvalgyti sakalų ir pelėdų populiacijas, o trečioji – vandens paukščius. Ypatinga projekto programa, įgytos žinios, šiltas priėmimas paliko neišdildomų įspūdžių visiems šio tarptautinio renginio dalyviams.

Trečiasis susitikimas

2013 m. balandžio 10-15 dienomis Turkijoje vyko trečiasis Comenius daugiašalio mokyklų projekto „Skriskime per Europą“ partnerių susitikimas. Šį kartą jo organizatoriai – Izmiro pradinės mokyklos pedagogai. „Saulės“ privačią gimnaziją susitikime atstovavo anglų kalbos pedagogė Vida Sinkevičienė ir pradinių klasių mokytoja Daiva Stumbrienė. Į renginį suvažiavo 35-ki tarptautiniame projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai iš Anglijos, Portugalijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Turkijos ir ,žinoma, Lietuvos.

Pirmoji diena tradiciškai skiriama susipažinti su mokykla. Tarptautiniam renginiui daug dėmesio skyrė visa Izmiro bendruomenė, vietos žiniasklaida. Europos pedagogus pasveikino mokyklos direktorius ir miesto galva – Izmiro meras. Turkijos moksleiviai nustebino ne tik gražiu koncertu, bet ir šiltu bei nuoširdžiu bendravimu. Visi atvykę pedagogai turėjo galimybę stebėti pamokas, bendrauti su mokytojais, o vėliau pristatyti pačių vykdomą projektinę veiklą.

Po pietų visi dalyviai mėgavosi puikiu reginiu – vandens paukščių parke stebėjo flamingus , pelikanus, kitus vandens paukščius. Ornitologas išsamiai papasakojo apie Turkijos regiono paukščius, jų rūšis, migraciją, gyvenimo bei mitybos ypatumus.

Antrąją kelionės dieną projekto dalyviai vyko į kalnus stebėti sausumos paukščių, aplankė nuostabaus grožio Turkijos kaimelius, daržovių bei prieskonių turguje mėgavosi šio krašto derliaus įvairove.
Vakare renginio svečiams buvo surengta apžvalginė ekskursija po nepaprastai gražų Izmiro miestą.

Paskutinę viešnagės dieną projekto dalyviai apžvelgė nuveiktus ir planavo būsimus darbus, o vakare susirinko į atsisveikinimo šventę.

Puiki organizacija, svetingumas, nuoširdus bendravimas pakerėjo projekto dalyvius. Kitais metais tarptautinio Comenius projekto renginys vyks Lietuvoje. „Saulės“ privačios gimnazijos pedagogai jau dabar galvoja kaip šį renginį padaryti įsimintinu.

Ketvirtasis susitikimas

Vizitas į Bulgariją

Gegužės 26- 30 dienomis Bulgarijoje vyko ketvirtasis Comenius daugiašalio mokyklų partnerysčių projekto ,, Skriskime per Europą‘‘ partnerių susitikimas.Susitikimo metu anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė ir pradinio ugdymo mokytoja Jūratė Drobnienė aplankė Bulgarijos pradinę mokyklą, stebėjo įdomias ir kūrybingas pamokas apie paukščius.Viena diena buvo skirta paukščių stebėjimui Sofijos parkuose. Visi šio projekto dalyviai patyrė daug gerų įspūdžių ir išsivežė daug šiltų prisiminimų apie Bulgarijos žmonių svetingumą.

Penktasis susitikimas

Rudenį į tolimus kraštus išsirengia ne tik paukščiai. Spalio 14 – 18 dienomis 8 mūsų mokyklos pradinukai drauge su anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičiene ir dailės mokytoja Dolita Luotiene viešėjo BELGIJOJE. Čia vyko penktasis Comenius daugiašalio mokyklų partnerysčių projekto „Skriskime per Europą“ susitikimas. Nuostabiame Mons mieste susirinko atstovai iš 9 šalių – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Turkijos, Belgijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. 47 mokinukai ir 27 jų mokytojai patyrė neišdildomų įspūdžių bendraudami, pažindami Belgijos gamtą, jos kultūrą. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo sukurti spalvotas daugiasluoksnes knygeles apie gamtą. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo dvi talentingos dailininkės iš Jungtinės Karalystės – Melanie Tomlinson ir Becky Swain. Mokiniai ne tik piešė, bet ir turėjo galimybę pažinti kitų šalių vaikus, tobulinti anglų kalbos žinias.

Mūsų mokiniai aplankė belgišką mokyklą, stebėjo kaip kūrybiškai ir laisvai per pamokas dirba belgų mokinukai. Vėliau kiekviena šalis parodė namuose paruoštą trumpą spektaklį apie paukščius. Mūsų pradinukų pasirodymas buvo įvertintas labai šiltai. Šio tarptautinio projekto dalyvius dėmesiu pagerbė ne tik vietinė spauda, bet ir Mons miestelio meras, ta proga surengęs priėmimą miesto Rotušėje.

Viena kelionės diena buvo skirta paukščiams stebėti. Ypatingai gražiai išpuoselėtame ”Pairi Daiza” parke vaikai mėgavosi dresuotų paukščių pasirodymais, grožėjosi pelikanais, flamingais, povais, įvairiausiais gyvūnais. Ši turininga kelionė ne tik praplėtė mūsų mokinių akiratį, bet ir suteikė vaikams galimybę susirasti naujų draugų, tobulinti kalbos įgūdžius, mokytis savarankiškumo. Visi projekto dalyviai namo grįžo su specialiais sertifikatais, paženklintais pelėdomis. Kaip žinia, šie paukščiai simbolizuoja žinias ir išmintį, prisiminimų apie Bulgarijos žmonių svetingumą.

„Skriskime per Europą

2013m. rugsėjo mėn. prasidėjo antrieji tarptautinio projekto „Skriskime per Europą“ metai. Buvo apžvelgta pirmųjų metų projekto veikla, suplanuoti tolimesni darbai.

Pirmąją rugsėjo savaitę mokiniai lankėsi Paukščių kaime, įsikūrusiame Ignalinos rajone, Cijonų kaime.Tai vieta, kur mokiniai pamatė daugiau paukščių, nei kada nors yra matę ir išgirdo daugiau jų balsų, nei kada nors yra girdėję, gamino paukštelius, rašė savo norus su žąsies plunksna, ieškojo Laimės paukštės. Didžiausiame Lietuvoje lizde klausė istorijų apie paukščius, kepė kiaušinienę ant laužo.

„Klasės paukštis“ – grižę po kelionės, mokiniai išsirinko klasės paukštį (strazdą, gandrą, gervę, žvirblį, sniegeną, genį, zylę, kregždę, pelėdą). Pasiskirstę grupėmis, mokiniai rinko informaciją, tautosaką, įdomius faktus apie savo paukštį, jį piešė, aplikavo. Surinkta informacija buvo pateikta plakatui „Klasės paukštis“.

Paukščių migracijos žemėlapis

Daugelis migruojančių paukščių nuskrenda didžiulius atstumus. Jie įveikia milžinišką kelią. Spalio mėnesį mokiniai rinko informaciją apie savo klasės paukščio žiemojimo vietą ir jo nuskrendamą kelią. Surinkę informaciją sudarė paukščių migracijos žemėlapį ir pristatė kitų klasių mokiniams. Papasakojo, kokie pavojai tyko migruojančių paukščių.

Skrendame su paukščiais

Rudenį į tolimus kraštus išsirengia ne tik paukščiai. Spalio 14–18 dienomis 8 mūsų mokyklos pradinukai drauge su anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičiene ir dailės mokytoja Dolita Luotiene viešėjo BELGIJOJE. Čia vyko penktasis Comenius daugiašalio mokyklų partnerysčių projekto „Skriskime per Europą“ susitikimas. Nuostabiame Mons mieste susirinko atstovai iš 9 šalių – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Turkijos, Belgijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. 47 mokinukai ir 27 jų mokytojai patyrė neišdildomų įspūdžių bendraudami, pažindami Belgijos gamtą, jos kultūrą. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo sukurti spalvotas daugiasluoksnes knygeles apie gamtą. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo dvi talentingos dailininkės iš Jungtinės Karalystės – Melanie Tomlinson ir Becky Swain. Mokiniai ne tik piešė, bet ir turėjo galimybę pažinti kitų šalių vaikus, tobulinti anglų kalbos žinias.

Mūsų mokiniai aplankė belgišką mokyklą, stebėjo kaip kūrybiškai ir laisvai per pamokas dirba belgų mokinukai. Vėliau kiekviena šalis parodė namuose paruoštą trumpą spektaklį apie paukščius. Mūsų pradinukų pasirodymas buvo įvertintas labai šiltai. Šio tarptautinio projekto dalyvius dėmesiu pagerbė ne tik vietinė spauda, bet ir Mons miestelio meras, ta proga surengęs priėmimą miesto Rotušėje.

Viena kelionės diena buvo skirta paukščiams stebėti. Ypatingai gražiai išpuoselėtame „Pairi Daiza“ parke vaikai mėgavosi dresuotų paukščių pasirodymais, grožėjosi pelikanais, flamingais, povais, įvairiausiais gyvūnais. Ši turininga kelionė ne tik praplėtė mūsų mokinių akiratį, bet ir suteikė vaikams galimybę susirasti naujų draugų, tobulinti kalbos įgūdžius, mokytis savarankiškumo. Visi projekto dalyviai namo grįžo su specialiais sertifikatais, paženklintais pelėdomis. Kaip žinia, šie paukščiai simbolizuoja žinias ir išmintį.

Rudenį į tolimus kraštus išsirengia ne tik paukščiai. Spalio 14–18 dienomis 8 mūsų mokyklos pradinukai drauge su anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičiene ir dailės mokytoja Dolita Luotiene viešėjo BELGIJOJE. Čia vyko penktasis Comenius daugiašalio mokyklų partnerysčių projekto „Skriskime per Europą“ susitikimas. Nuostabiame Mons mieste susirinko atstovai iš 9 šalių – Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Turkijos, Belgijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. 47 mokinukai ir 27 jų mokytojai patyrė neišdildomų įspūdžių bendraudami, pažindami Belgijos gamtą, jos kultūrą. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo sukurti spalvotas daugiasluoksnes knygeles apie gamtą. Kūrybinėms dirbtuvėms vadovavo dvi talentingos dailininkės iš Jungtinės Karalystės – Melanie Tomlinson ir Becky Swain. Mokiniai ne tik piešė, bet ir turėjo galimybę pažinti kitų šalių vaikus, tobulinti anglų kalbos žinias.

Mūsų mokiniai aplankė belgišką mokyklą, stebėjo kaip kūrybiškai ir laisvai per pamokas dirba belgų mokinukai. Vėliau kiekviena šalis parodė namuose paruoštą trumpą spektaklį apie paukščius. Mūsų pradinukų pasirodymas buvo įvertintas labai šiltai. Šio tarptautinio projekto dalyvius dėmesiu pagerbė ne tik vietinė spauda, bet ir Mons miestelio meras, ta proga surengęs priėmimą miesto Rotušėje.

Viena kelionės diena buvo skirta paukščiams stebėti. Ypatingai gražiai išpuoselėtame „Pairi Daiza“ parke vaikai mėgavosi dresuotų paukščių pasirodymais, grožėjosi pelikanais, flamingais, povais, įvairiausiais gyvūnais. Ši turininga kelionė ne tik praplėtė mūsų mokinių akiratį, bet ir suteikė vaikams galimybę susirasti naujų draugų, tobulinti kalbos įgūdžius, mokytis savarankiškumo. Visi projekto dalyviai namo grįžo su specialiais sertifikatais, paženklintais pelėdomis. Kaip žinia, šie paukščiai simbolizuoja žinias ir išmintį.

Muzikos pamokose mokiniai ne tik sužinojo, kokie paukščiai minimai lietuvių liaudies dainose, bet ir patys mokėsi dainuoti dainas apie paukščius.

Paukščio skrydis

Paukščio skrydis

Gruodžio mėnesį mokiniai ieškojo atsakymo – kodėl paukštis skrenda? Norėdami rasti atsakymą, mokiniai sužinojo ne tik kodėl ir kaip jis skrenda, bet ir kodėl paukščiai su plunksnomis, ar lengvesni paukščiai skrenda greičiau, kokie paukščiai greičiausi, kurie paukščiai Lietuvoje protingiausi, kaip migruoja paukščiai, kaip paukščiai randa kelią namo, kodėl jie neturi dantų, kaip jie maitinasi, kodėl paukščiai gieda, kodėl kai kurie paukščiai spalvoti, o kiti ne, kas yra maskuojanti spalva, kodėl kai kurie paukščiai neskrenda, kaip paukščiai yra impregnuoti, nepralaidūs vandeniui, koks skirtumas tarp paukščio ir žmogaus skeleto. Surinktą informaciją mokiniai pristatė savo draugams, tėveliams.

Paukščio skrydis

Sausis – šalčiausias metų mėnuo. Būtent šiuo laikotarpiu prireikia pagalbos mažiesiems sparnuočiams.
Pradinių klasių mokiniai turėjo užduotį – savo kieme, balkone, sodyboje…padaryti paukšteliams lesyklėles ir juos globoti.

Klasėse buvo surengtos lesyklėlių nuotraukų parodos. Kiekvienas mokinys pristatė savo lesyklėlę ir trumpai papasakojo apie tai, kaip jis rūpinasi likusiais žiemoti paukščiais.

Tokie darbai moko vaikus mylėti gamtą ir ugdo žmogiškąsias vertybes.

Įdomybės apie klasės paukštį

Įdomybės apie klasės paukštį

Visai šalia mūsų gyvena daugybė paukščių. Paukščių pasaulis gali būti kažkuo įdomus ir nepaprastai spalvingas. Vasario mėnesį mokiniai rinko įdomių faktų iš savo klasės paukščio gyvenimo. Įdomybes apie paukštį pristatė klasės draugams. Mokiniai sužinojo daug neįtikėtinų faktų.

Tarptautinio projekto partnerių susitikimas Vilniuje

Balandžio 9 – 14 dienomis „Saulės“ privati gimnazija sulaukė garbingų svečių – Vilniuje vyko Comenius projekto „Skriskime per Europą‘‘ 6 –asis partnerių susitikimas. Net 9 Europos šalių – Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Turkijos, Bulgarijos, Portugalijos ir Lietuvos – pedagogai dalijosi tarptautine patirtimi ugdant jaunąją kartą.

Sostinės savivaldybėje didelio Lietuvos pedagogų dėmesio sulaukė tarptautinis seminaras „Inovatyvus pradinis ugdymas‘‘ . Jo metu keli šimtai šalies mokytojų klausė svečių skaitytų pranešimų apie jų skirtingų šalių švietimo sistemas ir konkrečių mokyklų inovatyvią veiklą.

Viena popietė buvo skirta visai pradinės mokyklos bendruomenei – moksleiviams, jų tėvams ir pedagogams – susipažinti su Europos šalių atstovais. Vakaronės metu į šokių ir dainų sūkurį visus įtraukė Vilniaus Universiteto šokių ir dainų ansamblis, o vaišių stalas buvo nukrautas lietuviškais patiekalais.

Tradiciškai tokių susitikimų metu vyksta pažintis su vietos sparnuotaisiais. Mūsų gimnazijos mokiniai ir svečiai iš Europos parke iškėlė 10 inkilų varnėnams ir zylėms. Spalvinga šventė džiugino vaikus, o svečiai iš Europos valstybių liko sužavėti stipria gimnazijos bendruomene, šiltu bendravimu ir profesionaliu pedagogų darbu.

Šį susitikimą organizavo ir koordinavo anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui Migla Paliulienė.

Praeities skrynelę pravėrus

Balandžio 10 d. pradinėje mokykloje vyko šeimų vakaronė „Praeities skrynelę pravėrus“. Pasidalinome bendravimo džiaugsmu, vaišinomės aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių, dzūkų patiekalais, pabuvome drauge tėveliai, mokiniai, mokytojai, tarptautinio projekto „Skriskime per Europą kartu“ svečiai. Kartu šokome, dainavome, linksminomės su VU dainų ir šokių ansambliu.Sostinės savivaldybėje didelio Lietuvos pedagogų dėmesio sulaukė tarptautinis seminaras „Inovatyvus pradinis ugdymas‘‘ . Jo metu keli šimtai šalies mokytojų klausė svečių skaitytų pranešimų apie jų skirtingų šalių švietimo sistemas ir konkrečių mokyklų inovatyvią veiklą.

Inkilų šventė

Inkilų šventė

Balandžio 11 d. mokykloje vyko Inkilų šventė. Joje dalyvavo Tarptautinio projekto „Skriskime per Europą“ svečiai. Ornitologas G.Petkus pasakojo, kokiems paukšteliams kokie inkilai tinka, kada jie keliami, kaip keliami. Pasirodė Dramos studijos ir Šiuolaikinio šokio vaikai. Kiekviena klasė kieme kartu su ornitologu kėlė inkilus, kiti vaikai ant asfalto kreidelėmis piešė savo paukščius. Inkilą įkėlė ir projekto svečiai.

Tarptautinis seminaras pradinio  ugdymo vadovams ir mokytojams

2014 m. balandžio11 d. Vilniaus m. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko ,,Saulės“ privačios gimnazijos organizuotas tarptautinis seminaras „Inovatyvus pradinis ugdymas“. Seminare dalyvavo ne tik Lietuvos pradinio ugdymo vadovai, mokytojai, bet ir svečiai iš aštuonių pasaulio šalių. Organizatoriai dėkoja visiems seminaro dalyviams, kuriems rūpi Europos ateities mokykla, domina kitų šalių švietimo sistemų ypatumai, prioritetai, aktualijos.

Seminaro dalyvius ir svečius sveikino Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas, kuris pristatė naują „Erasmus + “ programą.

Apie Anglijos švietimo sistemos prioritetus kalbėjo Ash CE VC Primary school direktorius ( Jungtinė Karalystė) Adam Hawkins, Belgijos švietimo sistemą bei mokyklos veiklą pristatė Ecole Communale Fondamentale Maisieres mokyklos direktorė Andree Dumoulin, Isabel Flors Aparicio, C.E.I.P. La Canada Fuenlabrada Madrido mokyklos direktorė ( Ispanija), pasakojo apie švietimo atvirumą naujovėms, Bulgarijos švietimo sistemą pristatė 122nd Primary school ,,Nikolai Liliev”( Sofia) anglų kalbos mokytoja Darina Dushkova, Argumento Vertical De Escolas Judice Fialho Portimao mokyklos direktorė ( Portugalija) Teresa Mendes pristatė Portugalijos švietimo sistemą ir Nuno Mergulhao grupės mokyklų charakteristikas , apie Prancūzijos švietimo sistemos gaires kalbėjo Ecole Saint Rosh Cambrai mokyklos mokytoja Florence Margerin, Ozlem Gurkan Kihtir ( Senit Cesur Ilkogretim Okulu mokyklos anglų k. mokytoja ( Turkija) supažindino su savo šalies švietimo sistema ir inovacijomis, Italijos švietimo sistemą pristatė 50 Circolo Didatlia Primary school mokytoja Carla Campese.
Seminaro refleksijos metu dalyviai džiaugėsi susipažinę su Europos šalių švietimo sistemos prioritetais, naujovėmis, mokyklų veiklomis.

Projekto partnerių susitikimas Ispanijoje

Gegužės 5–9 dienomis anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja Daiva Gailiušienė ir muzikos mokytoja Lydija Biržietytė dalyvavo 7–ame projekto „Skriskime per Europą‘‘ partnerių susitikime. Šį kartą jis vyko Ispanijos sostinėje Madride.

Pirma kelionės diena buvo skirta pažinčiai su Ispanijos švietimo sistema, susitikimą organizavusios mokyklos bendruomenės veikla. Europos pedagogai liko sužavėti puikiu priėmimu, taip pat labai gražiu koncertu, jis vyko didingame Chose Carrero teatre, o scenoje pasirodė visi mokyklos mokiniai.

Kitomis susitikimo dienomis projekto dalyviai stebėjo paukščius. Ispanijos kalnuose esančiame Monfrague Nacionaliniame parke gyvena per 40 rūšių įvairiausių paukščių. Ornitologai svečius supažindino su sparnuočių gyvenimo, perėjimo, mitybos ypatumais.

Jaukiame ir draugiškame susitikime jau buvo juntamos liūdesio gaidelės, mat tai buvo priešpaskutinis projekto dalyvių susibūrimas. Dvejus metus trukęs projektas „Skriskime per Europą“ baigiasi, paskutinis uždarymo renginys birželio pradžioje vyks Portugalijoje.

Projektas su Lenkija

Šį rudenį mokykla tęsia praėjusiais mokslo metais pradėtą projektą su Varšuvos mokykla ZSO Nr.1 STO „Susitikimai pasienyje“ ( „ Meetings at borders“),  kurį remia Lenkijos – Lietuvos jaunimo mainų fondas.  Dešimt  aštuntos ir 1G klasių moksleivių, lydimi mokytojų MragaritosViržintienės ir Aušros Pačkauskienės, rugsėjo 29 d. išvyksta į Varšuvą . Aplankę senamiestį, karalių rūmus ir  projekto partnerių mokyklą, bei  aptarę tolimesnę bendradarbiavimo eigą,  visi projekto dalyviai persikels į Tykocino miestelį . Jame toliau bus vykdoma numatyta programa: mokiniai rodys savo pastatytą spektaklį „Barbora ir Žygimantas“, dalyvaus debatuose, darys bendrą kilimą, bei atliks kitas numatytas užduotis.  Komandų bendradarbiavimas truks savaitę.

Eurosavaitė

Eurosavaitė – tai tarptautinis, kasmet vykstantis renginys, suburiantis visų ES šalių mokyklų atstovus šiai nuostabiai, kupinai įvairiausių emocijų savaitei. 1992 metų. projektą pradėjo du belgų mokytojai iš Kaino miesto, sukviesdami visų Europos sąjungos šalių atstovus į savo mokyklą. Šaliai atstovauja vienos mokyklos 8 mokiniai ir 2 mokytojai. Atvykę mokiniai visą savaitę bendrauja, supažindina su savo šalies kultūra, tradicijomis. Jie kartu dirba kūrybinėse laboratorijose, keliauja po šalį, sportuoja ir linksminasi. Visi atvykusieji gyvena šeimose.
Nuo 2006 metų mūsų mokykla atstovauja Lietuvai šiame tarptautiniame renginyje. Jau pabuvojome Olandijoje, Danijoje, Vokietijoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje. Tai yra vienas iš įdomiausių tarpatutinių projektų mokiniams, kurio visi labai laukia, nes projektas keliauja kasmet vis į kitą šalį.

,,Meškiukų  atostogos Europoje‘‘

Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvauja eTwinning programoje.  Projektas vadinasi ,,Meškiukų  atostogos Europoje‘‘ ( ,,Bears on Holiday in Europe‘‘). Užmegztas ryšys su D.Britanijos Sprowston Junior mokykla.

Mokiniai gilins savo kompiuterinio  raštingumo ir anglų kalbos žinias, lavins  komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius,  keisis informacija apie savo mokyklą ir šalį, rašys laiškus vieni kitiems, taps mažaisiais savo šalies ambasadoriais.

Šį projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė.

Mūsų gimnazija užmezgė ryšius su Prancūzijos mokykla

2009/2010 mokslo metais mūsų gimnazija užmezgė ryšius su Prancūzijos Lisieux miesto mokykla College Saint Jean Baptiste. Mokytojos Elisabeth Fleuranceau vadovaujami aštuoniolika prancūzų mokinių atsiuntė laiškus mūsiškiams, panorusiems dalyvauti bendradarbiavimo projekte. Dauguma jau pradėjo susirašinėti elektroniniais laiškais. Mokykla pakvietė mus aplankyti juos Prancūzijoje, todėl pavasarį su mokinių grupėmis ketiname pasikeisti vizitais. Tikimės, jog bendra projektinė veikla padės mokiniams pažinti vieni kitus, kitos šalies kultūrą, atvers didesnes galimybes bendrauti anglų bei prancūzų kalbomis

„Pristatykime Europą kartu“

Mokykla 2004-2006 m.m. dalyvauja SOCRATES fondo finansuojamame tarptautiniame projekte ,,Pristatykime Europą kartu”. Projekto dalį mokiniai pristatė Europos privačių mokyklų konferencijos dalyviams 2005 m.

Šį projektą koordinuoja Didžiosios Britanijos Dunmore Junior School. Be mūsų mokyklos, projekte dalyvauja Vokietijos, Olandijos, Ispanijos mokyklos. Norime užmegzti draugystę su mokiniais ir kolegomis Europoje, tobulinti moksleivių bendravimo įgūdžius projekte dalyvaujančių šalių kalbomis, susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis, vertybėmis, tradicijomis. 2005 m. sausio mėn. vyko projekto dalyvių susitikimas Vilniuje. Gegužės mėnesį vykome į Olandiją.

,,Lietuvos ir Ispanijos paauglių sveika gyvensena”

Tarptautinis kalbinis projektas.

Nordplus Norvegijos ir Lietuvos projektas ,,Inkilai – paukščių namai”

Partneriai – Norvegijos Kongsbergo Gamlegrendasen pradinė mokykla. Projekto tikslai:

 • skatinti mokinius tapti aktyviais gamtos mylėtojais
 • sudominti mokinius stebėti aplinką
 • vystyti mokinių gebėjimus matematikoje ir statistikoje
 • mokyti bendrauti angliškai

Šis projektas buvo padalintas į dvi dalis. Pavasarį ir vasarą stebėti paukščiai. Mokiniai pagamino inkilus ir juos pakabino šalia gimnazijos ar parke, galėjo stebėti įvairių rūšių paukščius, kada išsirita jaunikliai, kada jie išskrenda. Žiemą mokiniai gamino lesyklėles ir lesino paukštelius. Mokiniai stebėjo paukščius, kurie lieka žiemoti. Jie pasikeitė informacija su Norvegijos vaikais. Visi rezultatai publikuojami internetiniame puslapyje: www.thenestingbox.com. Iš sukauptos statistinės medžiagos mokiniai padarė išvadas apie klimato kaitą. Šį projektą koordinavo anglų kalbos mokytoja Vida Sinkevičienė.

Spalio 6 –10 dienomis mokytojos V. Sinkevičienė, E. Aukštuolienė ir D. Stumbrienė buvo išvykusios į Norvegijos Kongsbergo miesto Gamlegrendasen mokyklą. Stebėjo, kaip mokiniai kalė inkilėlius, sužinojo, kaip juos prižiūri, aptarė tolimesnę projekto veiklą, dalyvavo gamtos mokyklos veikloje (akmens amžius). Taip pat susipažino su Norvegijos mokyklų ugdymo sistema Konsbergo merijoje.

Ketvirtokai patys pagamino lesyklėles. Esame pasryžę būti tikrais gamtos bičiuliais ir šią šaltą žiemą globoti paukštelius.

eTwinning

eTwinning – tai mokyklų bendruomenė Europoje. Ši bendruomenė skatina mokyklų bendradarbiavimą per informacines ir komunikacines technologijas. eTwinning‘o pagrindinis tikslas – lengvai užmegzti trumpalaikius ar ilgalaikius mokyklų tarptautinius ryšius bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Kiekvienais mokslo metais, mokytojai, dirbantys su mažais vaikais, ruošia darbelius tema ,,Space” (Kosmosas). Vaikams labai patinka ši tema. Mokinių pagalbininkas yra Spūkis – mielas, mažas, žalias kosmoso žmogeliukas. Jis rūpinasi, kad vaikai galėtų matyti vieni kitus virtualioje realybėje. Šiais metais mūsų mokyklos mažieji, 1B klasės mokiniai, taip pat dalyvauja šiame projekte. Jie kuria darbelius kosmoso tema. Vaikai piešė įvairiaspalves raketas bei kūrė raketų modelius. Šį projektą galima stebėti bei pamatyti mūsų mokinių darbelius adresu space.gbsdewaterleest.be (pasirinkti “assignment 2″).

Kartu su eTwinning programos partneriais iš Graikijos Atėnų Agios Stefanos vidurinės mokyklos dalyvavome projekte, kurio pabaigoje abiejų mokyklų atstovai pasikeitė vizitais.