Dėkojame už paramą

Dėkojame už paramą

Gimnazija dėkoja visiems tėvams ir mokyklą palaikantiems, kurie parėmė gimnaziją GPM 1,2 proc. Už praeitus metus mokykla surinko 7973,53 Eur paramos. Jie bus panaudoti ugdymo(si) sąlygoms gerinti.

2021-01-21T08:29:03+02:00 20 sausio, 2021|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|