Mūsų bendruomeniškumo stovyklos finalas – demokratiniai rinkimai. Mokiniai išsirinko savo prezidentą ir mokinių parlamentą –  komandą, kuri atstovaus mokinių interesus gimnazijoje ir šalies mąstu, prisidės stiprinant „Saulės“ bendruomenę.

Mokinių prezidente tapo Adelija iš 8a klasės. Į mokinių parlamentą išrinkti: Jonas (IG), Jokūbas (8a), Kotryna (8a), Martynas (8b), Joris (8a), Lyra (7b).

Buvęs mokinių prezidentas Jonas (IIIG) įsitraukė į aktyvią veiklą Lietuvos moksleivių sąjungoje. Linkime jam sėkmės.