Dailės pamokose 8-ose klasėse vyko dailės, informacijų technologijų ir istorijos integruota veikla. Mokiniai analizavo bizantinių ikonų analogus, kanonus. Taikė meno istorijos žinias ir darbo su IT programomis gebėjimus.