Praeitą savaitę Vilniuje lankėsi UK Sidcot mokyklos išorinių ryšių direktorė Angela Dudley-Warde. Tai ilgamečiai mūsų gimnazijos partneriai. Todėl ir šį kartą susitikime su mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Onute Karpavičiene bei direktore Irena Baranauskiene buvo aptartos dvi labai svarbios būsimos bendros veiklos.

Šiuo metu abiejų mokyklų gamtos mokslų mokytojai planuoja vyresniųjų klasių mokinių  bendrą tiriamąjį darbą nuotoliniu būdu, filmuojant procesus abiejose mokyklose ir keičiantis rezultatais. Kitais mokslo metais planuojama jaunesnių mokinių grupės išvyka į Sidcot mokyklą. Ten jie dalyvaus pamokose ir popamokinėse veiklose,” – pasakoja gimnazijos vadovė I. Baranauskienė.

Dėkojame mūsų mokinės mamai, AMES kalbų mokyklos vadovei Eglei Kesylienei, už pagalbą palaikant įvairius gimnazijai svarbius kontaktus bei naudingus renginius mokiniams ir tėvams karjeros klausimais.