Džiaugiamės mūsų gimnazijos dešimtokų matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatais. Šaunuoliai dešimtokai patikrinimą išlaikė visi (išlaikyti PUPP nuo 2025 metų bus privaloma, norint mokytis gimnazijos 11–12 kl.), o mažiausias įvertinimas dešimtbalėje sistemoje – šeši.

Mūsų gimnazijos dešimtokų (IIG) lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatų vidurkis siekia 61,05 iš 80 galimų taškų (Lietuvos dešimtokų vidurkis 47,8), matematikos – 36,17 iš 45 galimų (Lietuvos – 22,4).

Tokių pasiekimų ir galima buvo tikėtis iš mūsų darbščių, motyvuotų dešimtokų. Sveikiname ir didžiuojamės!