Džiaugiamės „Saulės“ privačios gimnazijos III (11) kl. mokinių pasiekimais ir puikiais tarpinių patikrinimų rezultatais.
Lietuvių k. ir literatūros išplėstinio kurso (A) laikiusiųjų vidurkis – 18 taškų iš 20 galimų. Šalies vidurkis – 15,1 taškas. 67 % mokinių surinko 18 ir daugiau taškų. Maksimalų taškų skaičių surinko 17 % mokinių. Šalyje – 13,64 % (NŠA duomenys).
Matematikos laikiusiųjų vidurkis – 13 taškų iš 20 galimų. 28 % mokinių surinko 18 ir daugiau taškų.
Anglų k. laikiusiųjų vidurkis – 34 taškai iš 40 galimų; istorijos – 32 taškai iš 40 galimų; informatikos – 36 taškai iš 40 galimų; fizikos – 31 taškas iš 40 galimų.
Verta paminėti ir aukštus chemijos, geografijos, biologijos bei vokiečių kalbos rezultatus. Pabrėžtina ir tai, kad tarpiniai patikrinimai „Saulės“ privačioje gimnazijoje vyko be trikdžių ir visiškai pasitikint savimi.