Mūsų tapatybė mokinių darbuose

//Mūsų tapatybė mokinių darbuose

Mūsų tapatybė mokinių darbuose

Kasmet 6 klasių mokiniai atlieka integruotą (IT, dorinio ugdymo, istorijos) kūrybinį darbą „Tapatybė“Šiuo darbu siekiame paskatinti mokinius giliau pažvelgti į savo valstybės praeitį, savo asmenines vertybes, suprasti, iš kur jos atėjo. 

 

Tapatybė

 

2021-02-17T12:24:54+02:00 17 vasario, 2021|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|