Mūsų gimnazijos jaunieji dailininkai savo kūryba dalinasi ne tik su mūsų bendruomene, bet ir dalyvauja konferencijose bei parodose. Dalinamės įsimintiniausiais 2022 metų gruodžio mėnesio pavyzdžiais.
Dailės būrelio mokinės iš IG klasės Ugnė, Elzė M., Auksė, Vėjūnė ir k. t. ne tik tapo, atlieka grafikos darbus, bet kuria ir proginius plakatus, interjero instaliacijas.
Mūsų IG ir IIIG kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių m. S. Sondeckio menų gimnazijos nuotolinėje respublikinėje konferencijoje „Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“. Buvo pristatyti 2021-2022 m. m. dailės metiniai projektai: Igno M. (IIIG) ,,Animacijos procesas ir metodika“, Elzė M. ir Ugnė (IG) pristatė darbą „Puodelis. Sublimacijos technikos taikymas“.

7, IVG klasių mokiniai dalyvavo dailės finaliniame konkurso / parodos atidaryme ,,Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“. LR Seime vyko laureatų apdovanojimo ceremonija, po ceremonijos mokiniai dalyvavo viktorinoje ir įdomioje ekskursijoje po LR Seimą. Pirminės atrankos paroda vyko birželio mėn. Vilniaus m. savivaldybėje.
Mokiniams vadovavo dailės mokytoja ekspertė Rasa.