Mūsų mokytojai užbaigė mokslo metus apibendrindami pasiekimus, įsivertindami.  

Mokiniams ilsintis, laikas mokytis mokytojams. Todėl: 

  • tobuliname savo komandinio darbo įgūdžius; 
  • dalinamės asmenine ir dalykine patirtimi su kolegomis; 
  • susipažįstame su konferencijos LOGIN turiniu: kokios mokslo ir technologijų tendencijos svarbios mūsų ugdytiniams.  

Taip pat mokytojai vasarą pasitiko: 

  • aptarę mokinių pasiekimus; 
  • išanalizavę nuomones apie mokyklos veiklą; 
  • išnagrinėję įgyvendintus projektus, jų rezultatus ir tobulinimo galimybes.  

Gimnazijai jau 28 metai ir mus jau pasiekė natūrali kartų kaita. Didžiuodamiesi, kad kartu dirbome, atsisveikinome su pirmosiomis mokyklos anglų ir vokiečių kalbos mokytojomis – Onute ir Danguole. Kaip pasakojo gimnazijos direktorė I. Baranauskienė, nėra tokių žodžių, kuriais galima būtų tinkamai atsisveikinti ir pasidžiaugti šiomis puikiomis kolegėmis ir bičiulėmis.  

Nors šie mokslo metai buvo ypatingai sudėtingi, džiaugiamės, kad mums pavyko sėkmingai įveikti visus iššūkius, galime didžiuotis mokinių akademiniais ir kūrybiniais pasiekimais. Daugiau apie mokyklos veiklą galite skaityti saulevilnius.lt.