Mūsų gimnazija bendradarbiaudama su ISM Ekonomikos ir vadybos universitetu ir Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų asociacija 2023 m. lapkričio 20 d. organizuoja Lietuvos gimnazijų mokinių mokslinių tiriamųjų darbų konferenciją, kurios tikslas – skatinti aktyvų mokinių domėjimąsi įvairiomis ugdymo(si) sritimis ir tiriamąja veikla, ugdant pažinimo, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.
Mokytojai! „Kviečiame konferencijoje dalyvauti Jūsų mokinius. Ruošiantis privalomam brandos darbo rengimui ateityje, kviečiame paskatinti mokinius dalyvauti konferencijoje“, – į mokytojus kreipiasi mūsų gimnazijos direktorės pavaduotojas Edvinas Šimulynas.
Renginys vyks ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto patalpose Vilniuje.
Registracija vyks iki 2023 m. spalio 20 d. čia
Konferencijos nuostatai:
Preliminari programa:
Galutinę programą paskelbsime po dalyvių registracijos.