Džiaugiamės, kad baigę mokslo metus galime didžiuotis puikiais 8, I-IVG kl. mokinių metiniais (tiriamaisiais ir kūrybiniais) darbais. Šiais mokslo metais mokiniai atliko įvairius gamtos, socialinių mokslų, IT, menų, kalbų tiriamuosius ir kūrybinius darbus.

Vienas iš unikaliausių darbų pavyzdžių – IIG klasės mokinių Teodoro ir Šarūno atliktas muzikos metinis projektas apie tautinę muziką ir dabartinį jaunimo muzikinį skonį. Atlikta muzikos istorijos analizė ir gimnazistų nuomonės tyrimas įkvėpė Teodorą su drauge sukurti sutartinės šiuolaikinę interpretaciją, taip įrodant, kad tautinė muzika gali būti „prikelta naujam gyvenimui“: