„Istorijos mokomės tam, kad suprastume dabarties pasaulį“, – edukologą Džoną Dujį (John Duwey) cituoja praeitais metais istorijos vadovėlį 9-tai klasei kartu su kolegomis Jūrate Litvinaite, dr. Ramune Šmigelskyte-Stukiene, Dariumi Dumčiumi, Ruta Šermukšnyte parašęs mūsų gimnazijos istorijos mokytojas Haroldas Maselis.
„Esu įsitikinęs, kad pagrindinis istorijos ugdymosi tikslas – atverti ugdytinio mąstymą įvairiems požiūriams. Istorijoje daug interpretacijų, kurios grindžiamos ne tik konkrečiais įrodymais, istorijos šaltiniuose aptinkamais faktais ar vertinimais, bet ir žmogaus vertybėmis, nuostatomis, socialine patirtimi. Siekiu, kad istorijos pamokose mokiniai ne tik suprastų priežasties ir pasekmės ryšius, bet ir įgytų pagrindines žinias bei analitinius gebėjimus, kurie būtini gilesniam dabarties pasaulio procesų suvokimui“, – kalbėjo mokytojas.
Pasak jo, istorijos pamokose analizuodami skirtingų laikotarpių pasaulėžiūras, vaikai suvokia, kodėl šiandien esama tiek skirtingų požiūrių. Be to, istorijos pamokos ugdo kritinį mąstymą, kuris itin reikalingas dabarties pasaulyje, IV industrinės revoliucijos metu.
Mokytojo manymu, vadovėlis pirmiausia turėtų būti skirtas mokiniui, todėl 9 kl. istorijos vadovėlio autoriai kėlė tikslą ugdymo priemonę parengti kuo patogesnę ir patrauklesnę moksleiviams. „Turinį sukonstravome taip, kad mokinys žingsnis po žingsnio galėtų pažinti istoriją, įgyti istorijos ir bendrųjų tyrimo, pasakojimo įgūdžių, ugdytų kompetencijas“, – pasakojo H. Maselis. Kuo vadovėlis naudingas mokytojui? Užuot rinkęs medžiagą, kūręs pamokos planus, jis, konsultuodamas, patardamas, stebėdamas ir priimdamas sprendimus, galės daugiau dėmesio skirti mokiniui.
Mokytojas džiaugiasi galimybe dirbti su profesionalais, padėjusiais įgyti daug naujų žinių ir gebėjimų. „Užriesiu šiek tiek nosį, bet prieš mokinius klasėje dabar stoja daug kompetentingesnis mokytojas nei prieš dvejus metus“, – šypsosi H. Maselis.
Mokytojas su kolegomis šiais mokslo rengia 10 kl. istorijos vadovėlį, taip pat su mūsų gimnazijos istorijos mokytoju dr. D. Karveliu ir kitais kolegomis dirba prie skaitmeninio ugdymo turinio rengimo projektų.