Spalio mėnesį 5-ų klasių mokiniai atliko integruotą etikos, dailės ir tikybos kūrybinį darbą „Mano vertybių herbas”.