Džiaugiamės mūsų gimnazijos 4 kl. Nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatais. Matematikos ir skaitymo testus laikė 32 mokiniai.

„Bendras matematikos vidurkis siekia 72,6 %, o skaitymo – net 78,5 %. Aukštesnįjį matematikos pasiekimų lygį pasiekė 31,3 %, o skaitymo – 28,1 % mokinių. Pagrindinį matematikos pasiekimų lygį pasiekė 65,6 %, o skaitymo – 68,8 % mokinių. Testas patvirtino, kad mūsų mokiniai itin stiprūs skaičiuodami reiškinius, lygtis, nelygybes bei statistiką. Ryškūs matematinio skaitymo aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Skaitymo testo rezultatai rodo, kad mokiniai puikiai suvokia teksto visumą ir detales bei gerai geba ieškoti informacijos, daryti išvadas ir vertinti,“ – teigia mūsų gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Edvinas Šimulynas.