Dalinimasis patirtimi: patirtinis istorijos mokymasis

//Dalinimasis patirtimi: patirtinis istorijos mokymasis

Dalinimasis patirtimi: patirtinis istorijos mokymasis

Š. m. vasario 19 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuota Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Istorijos ir geografijos mokymas kitaip“. Šioje konferencijoje dalyvavo bei pranešimą skaitė ir „Saulės“ privačios gimnazijos istorijos mokytojas.

Konferencijoje dalyvavo istorijos, geografijos mokytojai ir kiti švietimo specialistai iš visos Lietuvos, pranešimus skaitė Seimo narys prof. A. Gumuliauskas, 33 mokytojai. Renginyje nagrinėtos istorinės atminties problemos, socialinių mokslų integracijos, patirtinio mokymo, kūrybiškumo ugdymo galimybės, patirtys ir aktyvūs mokymosi metodai.

Gimnazijai svarbu dalintis savo gerąja patirtimi, todėl konferencijoje savo žiniomis ir patirtimi dalinosi jos mokytojas Haroldas Maselis. Mokytojas skaitė pranešimą „Istorijos tyrimo ir interpretavimo kompetencija – būtinybė / iššūkis?“

Mokytojo požiūriu, valstybė ir visuomenė yra iškėlusios lūkestį – kritiškai mąstančios, tyrinėjančios ir savarankiškos asmenybės. Todėl svarbu ne tik ugdytinius mokinti dirbti su šaltiniais, bet ir ugdyti mokinio savarankiškumą tirti – atrasti atsakymus pačiam. Gimnazijoje skiriamas didelis dėmesys patirtiniam istorijos ir kitų socialinių mokslų ugdymui: metiniai tiriamieji darbai, kūrybiniai darbai, socialinių mokslų kūrybinės laboratorijos, istorijos laboratorija (pagilinto ugdymo pamokos 5-9 kl.).

2020-02-21T19:20:04+02:00 21 vasario, 2020|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|