Dailė ir technologijos užima svarbią vietą ugdymosi procese

//Dailė ir technologijos užima svarbią vietą ugdymosi procese

Dailė ir technologijos užima svarbią vietą ugdymosi procese

Neretai išgirsime manant, kad dailė, technologijos ir panašūs mokomieji dalykai bendrojo ugdymo įstaigose – antraeiliai. Tokį požiūrį gali lemti žinių stoka arba šių dalykų  ugdymo kokybės spragos. „Saulės“ privačioje gimnazijoje dailės ir technologijų ugdymas dera su kitais ugdomaisiais dalykais, o mokytojos Rasa ir Emilija savo pamokose įgyvendina reikšmingus ugdymo tikslus.  

Siekiame ugdyti iniciatyvią bei kūrybingą asmenybę. „Mokiniai skatinami kurti, taip atrandant savo stipriąsias puses bei patiriant kūrybinį džiaugsmą. Per dailės ir technologijų pamokas mokiniai, kurdami ugdo pasitikėjimą savimi. Siekiame ugdyti smalsią, mąstančią, kūrybingą, iniciatyvią ir atsakingą asmenybę,” – teigia „Saulės“ privačios gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Emilija.  Šių veiklų prasmę įrodo ir mokinių įsivertinimo rezultatai. „Mokslo metų pabaigoje mokiniai prioritetu nurodė tekstilinių maišelių Australijos gyvūnėliams (nukentėjusiems nuo gaisro) siuvimą kaip vieną iš labiausiai patikusių darbų. Vadinasi, mokiniams ypač svarbios jų emocijos bei sąmoningumas,“ – konstatuotoja mokytoja Emilija.  

Mokytojos Rasa ir Emilija kviečia susipažinti su mokinių kūrybiniais darbais:

„Saulės“ privačios gimnazijos dailės ir technologijų pamokose taikomos šiuolaikinės technologijos, vykdoma integracija su kitais dalykais (informacinėmis technologijomis, anglų kalba, istorija ir kitais). Mokiniai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Mokinių kūrybiniai darbai eksponuojami nacionalinėse parodose, gimnazijos teminėse parodose, virtualioje gimnazijos mokinių kūrybinių darbų meno galerijoje. Mokslo metų pabaigoje kūrybiniai darbai įamžinami gimnazijos mokinių kūrybinių darbų fotoknygoje.

Su visa mūsų mokinių kūrybine veikla ir parodomis galima susipažinti socialiniame tinkle „Facebook“ čia.

2020-10-01T06:54:26+00:00 rugsėjo 30, 2020|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|