Ugdymo procesas ir atostogų grafikai

2021-2022 m.m. atostogų grafikas (imtinai)

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

2021-2022 m.m. ugdymo procesas baigiasi

Priešmok. gr. –  4 kl. – birželio 3 d.   Mokosi 35 savaites

5-2G klasės
– birželio 17 d.                Mokosi 37 savaites.

3G klasė – birželio 10 d.                     Mokosi 36 savaites.

4G klasė – gegužės 20 d.                    Mokosi 33 savaites.


2021 – 2022 m. m. ugdymo procesas

Priešmokyklinė gr. – 4 kl.  – 175 ugdymo dienos
5-8 ir 1G- 2G kl. – 185 ugdymo dienos
3G kl. – 180 ugdymo dienos
4G kl. – 163 ugdymo dienos

Trimestrai ir pusmečiai priešmokyklinėje, 1-8 klasėse:

1-4 kl. pusmečių laikas (imtinai)

I pusmetis  09-01 iki 01-21

II pusmetis 01-24 iki 06-03

5-8 kl. trimestrų laikas (imtinai)

I trimestras 09-01 iki 11-30

II trimestras 12-01 iki 02-28

III trimestras 03-01 iki 06-17

1G-4G kl. pusmečių laikas (imtinai)

I pusmetis 1G-4G

09-01 iki 01-21

II pusmetis 1G-2G            II pusmetis 3G          II pusmetis 4G

01-24 iki 06-17                 01-24-06-10             01-24 iki 05-20