Pradinių klasių mokiniai, vadovaudamiesi tvaraus gyvenimo principais, ne tik analizuoja žmogaus veiklų ir įpročių daromą įtaką gamtai, ugdosi tvarumo kompetencijas per kūrybines veiklas pamokinėse ir popamokinėse veiklose, bet ir dalinasi gerąja tvarios kūrybos patirtimi įvairiuose miesto ir tarptautiniuose renginiuose.

Ketvirtos klasės mokiniai Ema, Olivija, Mantas lapkritį dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „5 žingsniai tvarumo link“ ir skaitė  pranešimą tema „Tvarios kūrybos projektai neformaliajame ugdyme“. Aptarę darnaus vystymosi tikslus, ketvirtokai pristatė tvarios kūrybos projektus, kurtus per dizaino inžinerijos būrelį.

Mokinių refleksijos po konferencijos:

„Man labai patiko konferencija. Iš pradžių bijojau, bet paskui įsidrąsinau. Labiausiai patikusi dalis buvo pristatyti savo tvarius kūrybinius darbus. Pakartočiau.“ (Mantas, 4a kl.).

„Man labai patiko konferencija apie tvarumą. Prieš konferenciją labai jaudinausi, bet vėliau buvau labai laiminga“ (Olivija, 4a kl.).

Trečiokės Adrija, Barbora ir Melita balandžio mėn. dalyvavo Vilniaus miesto konferencijoje-dirbtuvėse „Tvarumo Įkvėpti“, kur pačios pravedė edukaciją „Suktinukų menas“. Tai buvo galimybė pasidalinti ne tik tvariais kūrybiniais sprendimais, bet ir pačioms sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.

Mokinių refleksijos po konferencijos:

„Ši konferencija man patiko, nes išbandžiau naujas technikas“ (Melita, 3b kl.).

„Man konferencija patiko, nes ji įkvėpė kurti tvariai. Konferencijoje išbandėme naujų technikų“ (Adrija, 3b kl.).

„Man patiko ši konferencija, nes ji įkvėpė kurti tvariai. Tą darydami tausojame gamtą ir visą žemę. Konferencija man labiau buvo kaip pramoga, o geriausia, kad galėjome būti mažosios mokytojos. Aš linkiu jaunesnėms kartoms taip pat tai daryti!“ (Barbora, 3b kl.).

Mokinius parengė dailės ir technologijų mokytoja ekspertė Emilija Urnėžienė.