Tarpadalykinė integracija: geometrija matematikoje ir menuose

//Tarpadalykinė integracija: geometrija matematikoje ir menuose

Tarpadalykinė integracija: geometrija matematikoje ir menuose

Mūsų 2 klasių mokiniai geometrijos mokėsi kitaip: matematikos, dailės ir technologijų pamokose susipažino su geometrinėmis figūromis ir jas kūrybiškai pavaizdavo, panaudodami gamtoje randamas priemones.

Dalinamės mokinių darbų paroda nuorodoje (paspausti).

„Saulės“ privačioje gimnazijoje vertinamas tarpdalykiškumas, todėl didelę dalį ugdymo(si) proceso sudaro integruotos veiklos.

2021-09-30T11:59:39+02:00 30 rugsėjo, 2021|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|