PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą, PUPP vertinimą daugiau skaitykite www.nec.lt