Paslaugų kainos 2023-2024 m. m.

 

 1. Priešmokyklinio ugdymo programa………………………….400 Eur-450 Eur (mokama 9 mėn.)

       Grupėje vaikai gali praleisti:

 • pilną darbo dieną……………. 7.30 val.-18.30 val. – kaina 450 Eur
 • pusę darbo dienos…………… 7.30 val.-15.15 val. – kaina 430 Eur (su būreliais)
 • būti tik 4 valandas………….. 8.40 val.-12.40 val. – kaina 400 Eur
 • ne visą darbo savaitę………. 1 val. – 6 Eur
 1. Pradinio ugdymo programa……….. 480 Eur             (mokama 9 mėn.)
 2. Popamokinio ugdymo grupė……….. 200 Eur (ir kitų Vilniaus miesto mokyklų mokiniams) (30 val.-18.30 val.)

      0,5 popamokinės ugdymo grupės atitinka 2 dienas per savaitę arba kiekvieną dieną iki 15.15 val. – 100 Eur

 1. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones – 400 Eur (su elektroninėmis pratybomis, anglų k. priemonėmis ir muzikiniu instrumentu (pvz. fleita, mušamosios lazdelės ar pan.)
 2. Stojamasis mokestis……………………. ……………………………550 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
 3. Maitinimas: – Pietūs ~4,90  Eur            Pavakariai   ~2,10 Eur
  _________________________________________________________________________________________
 4. Pagrindinio ugdymo programa 5-8 klasės…………………. 580 Eur (mokama 10 mėn.)
 5. Pagrindinio ugdymo programa 1G-2G klasės……………..580 Eur (mokama 10 mėn.)
 6. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones400 Eur + užsienio kalbų priemonės
 7. Stojamasis mokestis 5-8 klasės ……. ……………………………850 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
 8. Stojamasis mokestis 1G-2G klasės………………………………650 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
 9. Popamokinio ugdymo grupė 5-7 klasės……………………….120 Eur (iki 17.30 val.)
  _________________________________________________________________________________________
 1. Vidurinio ugdymo programa 3G-4G klasės………………. 590 Eur (mokama 10 mėn.)
 2. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones300 Eur
 3. Stojamasis mokestis………………………………………………….300 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)

* „SAULĖS“ GIMNAZIJOS BUVĘ MOKINIAI, SUGRĮŽTANTYS IŠ KITŲ MOKYKLŲ,  MOKA TOKĮ PATĮ  VIENKARTINĮ IR NEGRĄŽINAMĄ STOJAMĄJĮ MOKESTĮ

 1. Psichologo vienas individualus užsiėmimas……………………………35 Eur
 2. Logopedo – spec. pedagogo vienas individualus užsiėmimas…..30 Eur
 3. Viena individuali mokytojo konsultacija………………….. ………….25 Eur
 4. Vienas neformaliojo ugdymo užsiėmimas 1 ak. val. (ir kitų Vilniaus miesto mokyklų mokiniams)
  11-20 mokinių – 6 Eur;
   6-10 mokinių – 7 Eur
  (šachmatai, informatikų būrelis, anglų kalba, rusų kalba, dailė, šokio studija, popchoras, teatras,  drabužių modeliavimas, dziudo, krepšinis, fitnesas)
 1. Robotika – 8 Eur (nepriklausomai nuo mokinių skaičiaus)
 2. Gitara, pianinas, yamaha – individualus mokestis
 3. Korepetitorių centras (ir kitų Vilniaus miesto mokyklų mokiniams)
  1 ak. val. 4-5 mokinių grupėje………………………………….20 Eur
  1 ak. val. 2-3 mokinių grupėje…………………………………..22 Eur
  1 individuali ak. valanda…………………………………………..25 Eur
  Mūsų patirtis – 100% išlaikomi valstybiniai egzaminai, kurių kokybės vidurkis, remiantis NEC duomenimis, viršija Vilniaus miesto ir šalies vidurkį.
 1. Pagilinto ugdymo centras – nemokamas (tik „Saulės“ gimnazijos mokiniams)
  Atskiras mokestis VU Psichologinių inovacijų centro specialistui už gebėjimų nustatymo testą
 1. Žinių ir gebėjimų atitikties standartų reikalavimams pasitikrinimas (kitų mokyklų mokiniams)
  1 dalykas – 30 Eur

 

 

 

 

Papildomi mokesčiai 2023-2024 m. m.

 

 1. Už mokinių, be priežasties praleidusių pamokas, vienos pamokos atsiskaitymo kaina – 25 Eur
 2. Už individualią mokinio priežiūrą (mokiniui negalint dirbti su klase) 1 pamokos kaina – 15 Eur
 3. Mokinius, nelankančius popietinės grupės ir popietinių užsiėmimų, tėvai pasiima pasibaigus paskutinei pamokai
 4. Mokinius, lankančius popietinius užsiėmimus, tėvai pasiima iš karto po užsiėmimo; už vėlavimą atsiimti vaiką po šių užsiėmimų ar kitos ugdomosios veiklos papildomai mokama:
  Tėvai, vėluojantys 15 minučių, moka 15 Eur papildomą mokestį
  Tėvai, vėluojantys 20 minučių, moka 18 Eur papildomą mokestį
  Tėvai, vėluojantys 25 minučių, moka 20 Eur papildomą mokestį
  Tėvai, vėluojantys 30 minučių ir daugiau, moka 25 Eur papildomą mokestį
 1. Tėvai moka papildomą mokestį už vaiko priežiūrą po darbo valandų:
  Atsiimant mokinį nuo 18.30 val. iki 18.45  – 15 Eur
  Atsiimant mokinį nuo 18.45 val.  iki 19.00 val. – 18 Eur
  Atsiimant mokinį nuo 19.00 val. ir vėliau  – 25 Eur
 2. Epizodinė priežiūra:
  Mokinio, nelankančio popietinės grupės, priežiūra, iš anksto pranešus klasės auklėtojai, pasibaigus pamokoms nuo 12.30 val. iki 18.30 val. – 15 Eur