Paslaugų kainos 2024-2025 m. m.

 

1. Priešmokyklinio ugdymo programa ……………………………420 Eur – 470 Eur (mokama 9 mėn.)
Grupėje vaikai gali praleisti:

  • pilną darbo dieną ……………. 7.30 val.-18.30 val. – kaina 470 Eur
  • pusę darbo dienos …………… 7.30 val.-15.15 val. – kaina 460 Eur (su būreliais)
  • būti tik 4 valandas …………… 8.40 val.-12.40 val. – kaina 420 Eur

2. Pradinio ugdymo programa ……….. 560 Eur (mokama 9 mėn.)
3. Popamokinio ugdymo grupė……….. 200 Eur (I-IV 13.30 val.-18.30 val., V-13.30 val.-18.00 val.)
0,5 popamokinės ugdymo grupės atitinka 2 dienas per savaitę arba kiekvieną dieną iki 15.15 val. – 100 Eur
4. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones – 400 Eur (higienos reikmenys, dailės ir technologijų reikmenys, elektroninės licencijos, pratybos ir muzikinis instrumentas (pvz. fleita, mušamosios lazdelės ar kt.)
5. Stojamasis mokestis ………………………………………………….550 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
6. Maitinimas: – Pietūs ~5,60 Eur Pavakariai ~2,30 Eur
__________________________________________________________________________________________________________
7. Pagrindinio ugdymo programa 5-8 klasės …………………. 660 Eur (mokama 10 mėn.)
8. Pagrindinio ugdymo programa 1G-2G klasės……………..660 Eur (mokama 10 mėn.)
9. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones400 Eur
10. Stojamasis mokestis 5-8 klasės ………………………………….650 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
11. Stojamasis mokestis 1G-2G klasės………………………………650 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)
__________________________________________________________________________________________________________
12. Vidurinio ugdymo programa 3G-4G klasės ……………….. 670 Eur (mokama 10 mėn.)
13. Metinis vienkartinis mokestis už mokinio priemones300 Eur
14. Stojamasis mokestis ………………………………………………….300 Eur (vienkartinis ir negrąžinamas)

* „SAULĖS“ GIMNAZIJOS BUVĘ MOKINIAI, SUGRĮŽTANTYS IŠ KITŲ MOKYKLŲ, MOKA TOKĮ PATĮ VIENKARTINĮ IR NEGRĄŽINAMĄ STOJAMĄJĮ MOKESTĮ
__________________________________________________________________________________________________________
15. Psichologo vienas individualus užsiėmimas……………………………35 Eur
16. Logopedo – spec. pedagogo vienas individualus užsiėmimas…..30 Eur
17. Vienas neformaliojo ugdymo užsiėmimas 1 ak. val. (ir kitų Vilniaus miesto mokyklų mokiniams
11-20 mokinių – 7 Eur; 6-10 mokinių – 8 Eur
(šachmatai, informatikų būrelis, anglų kalba, rusų kalba, dailė, šokio studija, popchoras, teatras, drabužių modeliavimas, dziudo, krepšinis, fitnesas)
18. Robotika9 Eur (nepriklausomai nuo mokinių skaičiaus)
19. Gitara, pianinas, yamaha – individualus mokestis
20. Korepetitorių centras (ir kitų Vilniaus miesto mokyklų mokiniams)
1 ak. val. 4-5 mokinių grupėje ……. ……………………………..22 Eur
1 ak. val. 2-3 mokinių grupėje ……. ……………………………..24 Eur
1 individuali ak. valanda ……………. ……………………………..27 Eur
Mūsų patirtis – 100% išlaikomi valstybiniai egzaminai, kurių kokybės vidurkis, remiantis NEC duomenimis, viršija Vilniaus miesto ir šalies vidurkį.
21. Pagilinto ugdymo centras – nemokamas (tik „Saulės“ gimnazijos mokiniams)
Atskiras mokestis VU Psichologinių inovacijų centro specialistui už gebėjimų nustatymo testą
22. Žinių ir gebėjimų atitikties standartų reikalavimams pasitikrinimas (kitų mokyklų mokiniams)
1 dalykas – 30 Eur

 

 

 

 

Papildomi mokesčiai 2023-2024 m. m.

 

1. Už mokinių, be priežasties praleidusių pamokas, vienos pamokos atsiskaitymo kaina – 27 Eur
2. Už individualią mokinio priežiūrą (mokiniui negalint dirbti su klase) 1 pamokos kaina – 20 Eur
3. Mokinius, nelankančius popietinės grupės ir popietinių užsiėmimų, tėvai pasiima pasibaigus paskutinei pamokai.
4. Mokinius, lankančius popietinius užsiėmimus, tėvai pasiima iš karto po užsiėmimo; už vėlavimą atsiimti vaiką po šių užsiėmimų ar kitos ugdomosios veiklos papildomai mokama:
Tėvai, vėluojantys 15 minučių, moka 15 Eur papildomą mokestį
Tėvai, vėluojantys 20 minučių, moka 18 Eur papildomą mokestį
Tėvai, vėluojantys 25 minučių, moka 20 Eur papildomą mokestį
Tėvai, vėluojantys 30 minučių ir daugiau, moka 25 Eur papildomą mokestį
Papildomą mokestį fiksuoti buhalterinėje knygoje (ir patvirtinti mokytojo ir tėvų parašais)
5. Tėvai moka papildomą mokestį už vaiko priežiūrą po darbo valandų:
Atsiimant mokinį nuo 18.30 val. iki 18.45 val. – 15 Eur
Atsiimant mokinį nuo 18.45 val. iki 19.00 val. – 20 Eur
Atsiimant mokinį nuo 19.00 val. ir vėliau – 25 Eur
Papildomą mokestį fiksuoti buhalterinėje knygoje (ir patvirtinti mokytojo ir tėvų parašais)
6. Epizodinė priežiūra:
Mokinio, nelankančio popietinės grupės, priežiūra, iš anksto pranešus klasės auklėtojai, pasibaigus pamokoms nuo 12.30 val. iki 18.30 val. – 15 Eur