Pagrindinis ir vidurinis ugdymas 2020-10-20T14:49:39+02:00

Naujienos

Mokykloje pristatytas užsienio kalbų poreikis

Reikalingi ne tik organizaciniai sprendimai, bet mokinių motyvavimas.

Ilgalaikis kūrybinis darbas „Mano vertybių herbas”

Spalio mėnesį 5-ų klasių mokiniai atliko integruotą etikos, dailės ir tikybos kūrybinį darbą.

„Saulės“ mokiniai – meninio skaitymo festivalyje

Mūsų gimnazijos mokiniai iš 6b ir 8 kl. dalyvavo Respublikiniame Meninio skaitymo festivalyje ,,Žodžio kelias" Anykščiuose.

Savaitė Saulėje su 3 G: galime, gerbiame, gebame

Grįžus po mokinių atostogų, klasėse ir visoje bendruomenėje „atgimė“ bendravimo ir bendradarviavimo, noro dalintis nuomonėmis atmosfera.

Tolerancijos diena gimnazijoje

Lapkričio 16 d. – Tolerancijos diena. Tradiciškai šios dienos minėjimą organizuojantys mūsų aštuntokai kvietė diskutuoti, išsakyti nuomonę apie toleranciją Lietuvoje ir Vilniuje.

Plačiau

Svarbi informacija

Pamokų laikas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Atostogų grafikas

Trumpai apie „Saulės“ privačią gimnaziją

„SAULĖS“ privati gimnazija teikia kokybišką bendrąjį vidurinį išsilavinimą, siūlo įvairiapusišką neformalųjį ugdymą, dirba pagal individualų ugdymo planą, sudaro sąlygas pasirengti studijoms šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Ugdo aukšto emocinio intelekto žmogų, gebantį atsakingai elgtis su savimi ir kitais, imtis iniciatyvos, dirbti kūrybingai ir bendradarbiaujant, trokštantį toliau mokytis ir tobulėti. Gimnazijoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, pastebintys ir ugdantys kiekvieno gebėjimus, kuriantys nuoširdžius ir demokratiškus santykius su bendruomene.

Plačiau

Vaizdų galerija

Plačiau

Kontaktai

„Saulės“ privati gimnazija
Tel. (8-5) 240 15 46
El. p.: info@saulevilnius.lt
Įmonės kodas – 191672717
sąskaita LT 877044060001058063
AB SEB bankas, kodas 70440

Virtualus turas