Organizuojama tarptautinė konferencija „STE(A)M veiklos mokykloje“

//Organizuojama tarptautinė konferencija „STE(A)M veiklos mokykloje“

Organizuojama tarptautinė konferencija „STE(A)M veiklos mokykloje“

2020 m. kovo 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre įvyks tarptautinė konferencija „STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“. Šią konferenciją organizuoja Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, VU Filosofijos fakultetas ir Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras.

Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir veiksmingą mokinių, mokytojų, mokslininkų, edukacinių priemonių gamintojų ir užsienio mokyklų bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja patirtimi.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus skaitys užsienio ir Lietuvos mokslininkai bei pedagogai Christian Hughes, Sidcot mokyklos direktoriaus pavaduotojas; doc. Ramūnas Skaudžius, Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas; prof. Valentina Dagienė, VU Matematikos ir informatikos metodikos katedros dėstytoja.

Antroje konferencijos dalyje mokytojai ir mokiniai atliks STEM tiriamąjį darbą, dalysis savo gamtamokslinio tyrinėjimo patirtimi fizikos, chemijos, informacinių technologijų ir biologijos sekcijose. Mokyklų ir kitų švietimo grandžių vadovai bei tėvai dalyvaus apvalaus stalo diskusijose vadovų sekcijoje.

Registracija 

Programą rasite čia:

GM_2020 konferencijos nuostatai
.

2020-02-03T15:32:30+00:00 vasario 3, 2020|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|