I. Baranauskienė. Ar nevalstybinės mokyklos yra valstybės priešai…

//I. Baranauskienė. Ar nevalstybinės mokyklos yra valstybės priešai…

I. Baranauskienė. Ar nevalstybinės mokyklos yra valstybės priešai…

Jau du mėnesiai, kaip vyksta aršus puolimas prieš nevalstybines mokyklas.

Bet p. R. Budbergytės straipsnis gruodžio 9 d. „Delfi” portale privertė nevalstybinių mokyklų tėvus, mokytojus, mokinius pasijausti valstybės priešais. Lietuvos nevalstybinių bendrojo ugdymo įstaigų asociacija kreipiasi viešu laišku su prašymu – Nekalbėkite netiesos! Pateikiame atsakymus į visus nuskambėjusius tiesos neatitinkančius teiginius.

Teiginys: „ Privačios mokyklos neturi būti finansuojamos viešaisiais pinigais”, – rašo LSDP frakcijos Seime seniūnė Rasa Budbergytė. Tai ji siūlo įrašyti į rengiamą nacionalinį parlametinių partijų susitarimą dėl švietimo.

Atsakymas: Privačios mokyklos nefinansuojamos. Lietuvoje finansuojamas kiekvienas mokinys, nesvarbu, kur jis mokosi, nes jis Lietuvos pilietis.

Teiginys: „Mokesčių mokėtojų pinigų suma per 7 metus privačioms mokykloms išaugo pustrečio karto nuo 8,8 mln. iki 21,2 mln.”

Atsakymas: Iškraipote tiesą, o tai yra negarbinga. Nevalstybinių mokyklų mokiniams mokinio krepšelis didėjo lygiai tiek, kaip ir visiems kitiems Lietuvos vaikams. O kadangi per 7 metus nevalstybinių mokyklų padaugėjo, tai bendra jų mokinių krepšelio suma, aišku, padidėjo. Klausimas už milijoną: „O jei tie vaikai lankytų valstybines mokyklas, ar tada to paties krepšelio valstybei nereikėtų mokėti?”

Teiginys: „Pasiturinčių tėvų pasirinkimas leisti vaikus į nevalstybinę mokyklą dengiamas visų mokesčių mokėtojų pinigais.”

Atsakymas: Nevalstybines mokyklas lankančių mokinių tėvai yra tokie patys mokesčių mokėtojai kaip ir visi, tik tų mokesčių sumoka žymiai daugiau nei vidutinis statistinis pilietis. Kodėl Jūs, p. Budbergyte, norite, kad šių tėvų vaikams nebūtų skiriama jų tėvų mokesčių dalis? Kodėl norite nevalstybinių mokyklų mokinių tėvų mokesčius atiduoti kitiems?

Teiginys:  „Valstybinių mokyklų mokinių tėvai už ugdymą sumoka du kartus – mokesčiais ir samdydami korepetitorius. Situacija tik blogėja.”

Atsakymas: O kuo čia dėtos nevalstybinės mokyklos? Kodėl jos kaltos, kad žlugdomas valstybinis švietimas? Juk jį žlugdo pirmiausiai ne pačios valstybinės mokyklos, o valstybės vykdoma politika?

Teiginys: „Jei į nevalstybines mokyklas ir toliau tekės vis didesni viešieji pinigai, valstybinėms mokykloms jų visada trūks.”

Atsakymas: Ne teka „viešieji pinigai”, o visi mokiniai gauna vienodus krepšelius. „Vis didesnių” niekada negaudavo. Pabrėžiame – visi vaikai Lietuvoje gauna vienodus krepšelius. Nevalstybinės mokyklos negauna aplinkos lėšų. Taigi jos nefinansuojamos vienodai su valstybinėmis mokyklomis!!! Mokiniai finansuojami vienodai! Iš valstybinių mokyklų jokie pinigai „nenukrenta” į nevalstybines. Gudriai sakote netiesą! Kiršinate mokytojus, mokyklas, tėvus ir Lietuvą.

Teiginys: „Jei nevalstybinės mokyklos būtų finansuojamos biudžeto pinigais, tokiu atveju jos neturėtų rinkti mokesčių iš tėvų.“

Atsakymas: Nevalstybinėse mokyklose tėvai savo mokesčiu finansuoja tai, ko valstybė nefinansuoja nei vienam Lietuvos vaikui. Jei jie nemokėtų papildomai, turėtume maždaug tą patį, ką ir turi Lietuva dabar. Jei norime turėti geresnį išsilavinimą, aukštą švietimo lygį, reikia į tai ir investuoti. O tai nevalstybinių mokyklų tėvai ir daro.

Teiginys: „Biudžeto pinigai krauna verslininkams pelnus….”

Atsakymas: Nevalstybinės mokyklos yra UAB, MB, VšĮ. Visų jų pelno (jeigu toks yra) paskirstymas nevienodas. Viešosios įstaigos pelnas negali atitekti savininkui. Jis panaudojamas tik viešajam interesui. Yra ir tokių nevalstybinių mokyklų, kuriose mokiniams yra skiriamas nemokamas maitinimas, nes jų šeimos turi teisę šią paramą gauti. Taigi nevalstybinės mokyklos nėra monstras, kuris kenkia Lietuvai, švietimui, ir kraunasi pelną. Pagal vieną pelningą mokyklą nespręskime apie visos Lietuvos nevalstybines mokyklas. Jų yra 78 ir jos labai įvairios, dažniausiai jokio pelno neturinčios.

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad šių mokyklų ugdymo kokybė aukšta. Jos turi stipendijų skyrimo tvarką. Remiamos daugiavaikės šeimos, labai gerai besimokantys mokiniai. Jos rengia daug renginių (konferencijų, seminarų, mokymų), leidžia metodinius leidinius ir visu tuo dalinasi su visa Lietuvos švietimo bendruomene.

Irena Baranauskienė – Lietuvos nevalstybinių bendrojo ugdymo įstaigų asociacijos prezidentė, „Saulės” privačios gimnazijos direktorė. 

2019-12-12T12:10:31+00:00 gruodžio 12, 2019|Pagrindinis ir vidurinis ugdymas|